Ollas Timmerstugor AB

Beställ information om Ollas Timmerstugor AB

Kontaktinformation

Att bygga i timmer ger ökat utrymme för egna idéer vår tillverkning är inte bunden av färdiga element eller serieproduktion – så ändra gärna. Vi bygger också efter beställarens ritning eller omarbetar våra standardtyper enligt önskemål.