Photonic Power Systems AB

Beställ information om Photonic Power Systems AB

Kontaktinformation

Produkter per kategori

Sol, Vind & Vattenkraft

Sol, Vind & Vattenkraft

Vi är Photonic!

Photonic Power Systems AB är ett företag som projekterar, installerar och driftsätter helhetslösningar inom solenergi.

Våra projekt är både stora och små, för både privat och företagskunder. Vi har egen personal för alla de olika stegen i ett projekt med solceller. Allt från ingenjörer för energikalkyler och lastberäkningar, till montörer och elektriker för installation och driftsättning. Vi sköter också kontakter med myndigheter och elnätsföretagen. Vi är helt enkelt din helhetsleverantör – inga projekt är för små eller för stora.

Hör av dig idag!