Ventilation

Beställ information om Ventilation

Kontakter

Ventilation Med rätt ventilation mår huset bra och du kan undvika fuktskador, såsom mögel och röta. Med tillräcklig ventilation kan dessutom både du och din familj undvika allergier och andra hälsoproblem, som huvudvärk. Få en friskare familj och ett friskare hem med god ventilation.

Vid renoveringar och byte av värmekälla, kan du få problem med ventilationen. När förutsättningarna förändras i huset, kan ventilationen ändras. Renoveringar har vanligen målet att öka isoleringen eller förbättra uppvärmningen, aspekter som ofta i stor utsträckning påverkar ventilationen. Ofta är denna påverkan negativ.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Polarpumpen AB