Så förbereder du inför pool & spa-bad

Så förbereder du inför pool & spa-bad

Pool och spa-bad toppar listan för många villaägare på vad de önskar ha i trädgården. När du väl har bestämt dig, vad är det då som behöver förberedas?

Det finns många olika typer av spa-bad - allt från vedeldade tunnor till eluppvärmda spa-bad där värmen kan stå på året om. Om man planerar att placera sitt kar på ett redan befintlig trädäck så är det viktigt att se över träet så att det håller för karets tyngd, med både vatten och personer som badar i det.

Välj en bra plats
Ofta är platsen given med befintlig yta på altanen eller en plats på tomten, tänk på att det är en fördel att placera badet nära huset. Att det är lättillgängligt gör att det blir fler spontana bad, särskilt under vintern.

Installation
Är det ett enklare bad, som till exempel uppblåsbara bad som endast används under sommaren behövs ingen elektriker. Det är bara att fylla upp med vattenslangen och ansluta med elkabel. Men dyrare och mer avancerade spa-bad som ska stå på året runt där ska en behörig elektriker ska ansluta el över en jordfelsbrytare. Badet fylls enkelt med trädgårdsslangen.

Underlag
Badet ska placeras på en plan, hårdgjord yta som klarar badets belastning, vanligen ett trädäck eller en yta av marksten. Ska det stå på gräsmattan måste man gräva undan 1-2 decimeter och fylla upp med krossad singel som planas ut och packas hårt. På singelbädden läggs sedan en markisolering i polystyren. Ett enkelt och billigt sätt att få extra isolering mot marken och bra skydd för badet. Baden kan även byggas in i ett trädäck. Genom att bygga in badet till halva höjden så får man ett enklare insteg och behöver ingen trappa till badet. Tänk bara på att maskinrumsluckan ska vara åtkomlig.

Folkpools Intrigue placerat på ett trädäck och på marksten.

Sundance från Poolkungen, delvis nedsänkt i trädäcket.

En vedpool kan sänkas ned i mark för permanent installation i trädgården, installeras i ett soldäck, eller nedsänkt som en del av din altan. Badtunnor med insida i rostfritt stål ger en mycket lång livslängd. Foto: Modulpool

Det går även att göra lösningar med dekorsten. Foto: Badfabriken

Med Termotrall furu får du utrymme för kreativitet och väljer själv hur du vill att materialet ska åldras: ytbehandla trallen för att behålla kulören eller lämna träet obehandlat om du föredrar den gråa nyansen ett värmebehandlat virke får med tiden. Foto: Baseco

Förberedelse inför en pool
Om man funderar på att skaffa en riktig pool så krävs det förstås lite mer förberedelser, men för den som är lite händig, och redo att ta tag i ett projekt, är det faktiskt inte alls omöjligt att bygga sin egen pool.

Foto: Classic från Folkpool

Viktiga förberedelser och planeringsfrågor
Var ska poolen byggas? Ska den vare en helt nedsänkt pool, delvis nedsänkt eller ovan mark? Behövs sprängning, vilket sällan krävs, kontakta en sprängfirma för kostnadsförslag, för det är ett jobb du inte gör själv. Hur stor pool finns det plats för och vilka är väderstrecken? Hur går det att nå platsen med grävmaskin och vad kan komma att förstöras? Finns det växter och träd som, när de är utslagna, kan skugga eller skräpa ner i poolen?

Viktigt är även att ta reda på om avståndet till grannen är tillräckligt. Oftast behövs inget bygglov för pool såvida avståndet till tomtgränsen inte är under 4,5 meter. Men om du bor inom ett stadsplanerat område behövs oftast marklov. Kontakta din kommun, kravet varierar från kommun till kommun och priset på eventuellt bygglov likaså.

Sverigepoolen PE Foto: Poolfabriken

När du kommit till beslutet att verkligen bygga en pool hamnar frågorna mer på detaljnivå. En viktigt bit handlar om el, behöver till exempel undercentralen (proppskåpet) utökas? Vilket värmesystem väljer du och hur många poollampor? Krävs schaktning för kablar och håltagning i vägg? Väljer du en värmeväxlare så krävs en auktoriserad VVS-installatör för att göra anslutningen till befintligt värmesystem. Boka en behörig elektriker i god tid.

Grävarbete
Kostnad för etablering av grävmaskin beror på avstånd och transport. Här handlar det om schaktning, dränering samt anskaffning av fyllnadsmaterial, krossad singel och stenmjöl för poolens botten. När du räknar på priset, glöm inte att lägga till vad det eventuellt kan kosta att forsla bort massorna. Bäst är naturligtvis om man kan planera ut dem på tomten.


Av: Annika Rådlund Källa: Folkpool
Foto: Badfabriken, Baseco, Folkpool, Modulpool, Poolkungen

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla