StoTherm Classic®

Beställ information om StoTherm Classic®

Kontakter

StoTherm Classic® – cementfritt fasadisoleringssystem med hög mekanisk tålighet

StoTherm Classic® finns sedan drygt 40 år på marknaden och har vidareutvecklats kontinuerligt. Det globalt sett mest framgångsrika fasadsystemet erbjuder längst systemsäkerhet och längst livslängd – mer än 100 miljoner kvadratmeter fasadyta finns att referera till. Tio gånger högre stöt- och slagtålighet jämfört med mineraliska system, maximal spricksäkerhet och genomgående cementfria systemkomponenter gör StoTherm Classic® till ett tekniskt överlägset fasadisoleringssystem.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Sto Scandinavia AB