StoTherm Vario D

Beställ information om StoTherm Vario D

Kontakter

StoTherm Vario D – tvåstegstätat dränerat fasadisoleringssystem

StoTherm Vario D är den idealiska lösningen för den som önskar ett fuktsäkert system och som vill använda ett lätt isoleringsmaterial med bra isolervärde, god dräneringsförmåga och dokumenterad brandsäkerhet. Isolerskivan Sto-Ignucell Fasadskiva 036 har flera unika egenskaper; den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen. För att säkerställa lufttäthet och fuktsäkerhet i lättregelväggar ingår stomskyddet StoGuard i systemet, som därmed kallas StoTherm Vario D+. I och med detta erhålls ett tvåstegstätat dränerande fasadisolerssystem.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Sto Scandinavia AB