Smart spiskåpor

Beställ information om Smart spiskåpor

Kontakter

Smart spiskåpor Också i villor kan spiskåpan anslutas via kanalen till ventilationsaggregatet. Vissa av våra modeller har en extra anslutning för att ansluta en Smart spiskåpa. Spiskåpan behöver inte någon separat fläkt, avluftskanal, takgenomföring eller takhuv. Möjliggör balanseringsfunktion för spiskåpa.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Swegon