Ventilationsaggregat - Villa/Placering övriga utrymme

Beställ information om Ventilationsaggregat - Villa/Placering övriga utrymme

Kontakter

Ventilationsaggregat - Villa/Placering övriga utrymme Aggregatet kan placeras i förrådsutrymme, tvättstuga, teknikutrymme eller liknande vilket ger en tyst installation. Aggregaten styrs antingen automatiskt via behovsstyrning eller från app eller kontrollpanel.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Swegon