AlltomBostad

Tips när du ska öppna fritidhuset

Tips när du ska öppna fritidhuset

 Återvändande husägare som inte har varit i huset under vintern, riskerar att mötas av frysskador. Här får du tips på vad du ska vara extra uppmärksam på och vad du enkelt kan göra själv för att ditt hus ska må bra.

– Det kan hända mycket med huset under vintern. Frost och fukt kan gå hårt åt huset. Särskilt kalla vintrar märker vi hur frysskadorna ökar. Därför rekommenderar vi att man håller fritidshuset uppvärmt ungefär tio grader även under vintern, säger Ebbe Andersson, byggnadsexpert på Anticimex.

De största riskerna är läckage från vattenledningar eller avlopp som frusit sönder. Det kan också vara fuktbildning som uppstår när varm luft möter kall luft och då 
– Risken för frysskador minskar om man har vattenledningssystemet avstängt under vintern. Även om man har låtit vattnet stå på under vintern, kan det vara bra att stänga av vattenledningssystemet och låta isproppar tina.

Sex riskområden i huset att kontrollera efter vintern:
1. Vattenledningar
Om vattnet har stängts av inför vintern är det viktigt att kopplingar kontrolleras så att eventuella läckage kan upptäckas nu när vattnet sätts på igen på våren. När vattnet slås på kan det vara bra att ha en kran öppen. Ha varmvattenberedaren och toaletten under uppsikt när du fyller på så att du kan kontrollera att det inte har uppkommit några frysskador. Om du inte har stängt av vattnet inför vintern, gör det gärna på våren istället innan eventuella isproppar som kan ha bildats tinar. Tänk på att stänga av alla kranar efter att allt är kontrollerat och fungerar. Håll även utkik efter droppande kopplingar och dropp från avlopp. Titta på vattenmätaren när varmvattenberedaren och toaletter är fyllda och att alla kranar är stängda. Rör mätaren på sig har du sannolikt en läcka.

2. Husgrunden och under huset
Smältvatten kan orsaka ökad fuktbelastning på huset. Se över så att eventuellt smältvatten och regnvatten leds bort från huset och grunden. Se till så att det finns en fungerande dränering runt huset och att hängrännorna är fria från skräp samt att vattnet från stuprören leds bort från huskroppen. Om inte vattnet leds bort kan det orsaka stora fuktskador.
Krypgrund är en riskkonstruktion som kan leda till dålig lukt och röta. Många fritidshus står på plintgrund. Även i plintgrund kan det samlas vatten. Upptäcker du en massa vatten i grunden gör du bäst i att lyda råden ovan så att inte mer vatten kommer dit.
Kontrollera även markytan för att förhindra att det bildas stående vatten. Kontrollera att du inte fått några följdskador så som missfärgning (mikrobiell påväxt) på bjälklagets undersida (blindbotten skivor/brädor), avvikande lukt (mikrobiell) i grunden eller huset.
För att förebygga skador i krypgrunden kan man förutom att leda bort dagvatten och dränera runt huset även se till så grunden är fri från organiskt material så som byggspill och stubbar samt lägga in en åldersbeständig plast på marken.
Som en extra försiktighetsåtgärd eller som en åtgärd om du redan fått skador bör en avfuktare monteras i krypgrunden.

Se till att det finns hängrännor runt hela stugan och att de är fria från skräp, samt att vattnet från stuprören leds bort från huskroppen. Om inte vattnet leds bort kan det orsaka stora fuktskador.

3. Tak och vind
Kontrollera vinden - det finns alltid en risk för läckage vid snö- och issmältning. Se över hängrännor, stuprör och taktäckning då dessa kan ha frusit sönder eller tagit annan skada över vintern. Takpannor och plåtar kan ha gått sönder och åkt ur sitt läge vilket kan leda till fuktskador i yttertaket, på vinden och i bostaden.

4. Skorsten
Det kan vara bra att kontrollera så att inga fåglar byggt bo i skorstenen. Skydda dig genom att sätta upp finmaskigt nät eller en skorstenskåpa i metall. Kontrollera även att skorstenen inte har fått några frostsprängningar, dvs sprickor. Frostsprängningar kan leda till otätheter i rökkanaler och på lång sikt kan skorstenen vittra sönder.

5. Eldstad
Kaminer och kakelugnar ska vara sotade och i gott skick. Rökkanaler ska vara täta. Många olyckor inträffar när man tänder den första brasan efter vinteruppehållet. Om huset är kallt kanske man eldar hårdare i eldstaden än lämpligt och då ökar brandrisken. Det är därför mycket viktigt att känna till begränsningarna för sin eldstad, och att elda försiktigt och på rätt sätt. Soteld, dvs brand i skorstenen, är en av de absolut vanligaste brandorsakerna i villor. Även fritidshus behöver fungerande brandvarnare och brandfilt.

6. Elcentral
Finns det spår efter gnagare (råttor och möss) i form av spillning eller doft? Var uppmärksam på att gnagare tycker om att gnaga på till exempel elkablar. Ett bra skydd kan vara en jordfelsbrytare som slår ifrån strömmen om det är fel i elanläggningen.

Av: Annika Rådlund Källa: Anticimex
Foto: Annika Rådlund och Anticimex


Anticimex
 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår