AlltomBostad

Välj rätt fasad

Välj rätt fasad

Vilken typ av fasadmaterial du väljer har inte bara betydelse för husets utseende, det avgör också hur mycket underhåll det kommer kräva framöver.

Träpanel den vanligaste fasadbeklädnaden i Sverige, Norge och Finland. Putsade fasader ser man fler av i Danmarkinspirerade södra Sverige.

De olika fasadmaterialen skiljer sig åt när det gäller livslängd och underhåll. Titta heller inte bara på kostnaden per kvadratmeter. Har ditt hus många dörrar och fönster blir arbetsinsatsen större än om huset mest består av stora raka ytor. Tänk också på att ett högre pris initialt kan ge lägre boendekostnader på sikt om du slipper underhåll och reparationer.
Ett energisnålt material kan dessutom sänka uppvärmningskostnaderna. Det kan ofta vara lyckat att blanda olika material, till exempel trä och puts, det ger en personlig prägel på huset. Sydsidan som är mest utsatt, kan också med fördel kläs i ett mer tåligt material än övriga huset. Kulturlandskapet och miljön runt ditt hus bör du också ta hänsyn till, det kan finnas kommunala restriktioner för vilken typ av fasader man ger bygglov till.

Snabbguide till de vanligaste fasadmaterialen;
Träfasad
Naturligt och levande, ofta av gran, lärk eller kärnfuru. Har en livslängd på flera hundra år vid rätt byggmetod och underhåll, ommålning behövs cirka var sjunde år beroende på läge. Lätt att bygga med och reparera.

Putsad fasad
Slät till grovkornig beläggning av kalkcementputs, cementbruk eller kalkbruk, vanligen på stomme av trä eller sten/lättbetong. Brukar hålla ungefär 50 år, sedan krävs omputsning. Ett relativt underhållsfritt material , mindre skador kan du åtgärda själv, men putsning måste göras av fackman.

Tegelfasad
Tegel är ett naturmaterial och består av brända lerblock i olika färg beroende på lertyp. Har lång hållbarhet, flera hundra år. Brandsäkert och i princip underhållsfritt, eventuellt kan man behöva fylla på murbruk mellan tegelblocken efter en tid. Den händige kan mura själv. Välj färg noga, det är svårt att byta.

Plåt
Plåtfasader är oftast gjorda av brännlackerad aluminium eller plastbelagd stålplåt. Räkna med en livslängd på mins 50 år. Plåt är brandsäkert, lätt och relativt enkelt att montera, men det är svårt att åtgärda exempelvis bucklor på egen hand.

Fibercement
Ett oorganiskt material av träfiberarmerad cement som ersätter forna tiders eternitplattor. Slätt eller sten/träliknande utförande. 15 års garanti är vanligt, men uppstår ingen skada är materialet outslitligt och i princip helt underhållsfritt, dessutom brandsäkert och fukttåligt. Kan vara känsligt för repor.

Betong
Betong kommer oftast som hela byggelement/ytterväggar. Det har lång hållbarhet, flera hundra år och är brandsäkert, möglar eller ruttnar inte, dessutom energisnålt. Inget för gör-det-självaren, kräver proffsmontering.

 

Ett hus med putsad fasad ger ett helt annat intryck än samma husmodell i trä eller tegel. På bilden husmodellen Avanti, 150 kvm, från Myresjöhus.

Tegel kan vara både exklusivt och modernt. Foto Tegelinformation

Att kombinera två material ger ofta ett mjukare eller mer spännande uttryck. På bilden fiberbetong i kombination med trä. Foto Cembrit

Text: Susanne Enqvist
Foto: Cembrit, Myresjöhus, Tegelinformation

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår