Vanligaste misstagen vid attefallshus

Vanligaste misstagen vid attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Men hur lång tid tar det innan man har sitt attefallshus på plats? Tomas Riesenberg Tjajkovski på företaget Sommarnöjen ger sina bästa tips.

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 m2 till 30 m2, vilket förstås öppnar upp för fler möjligheter. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

Utökningen till 30 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Det innebär att huset uppfyller högre krav på användbarhet och funktioner samt är tillgänglighetsanpassat.

Attefallshus som används som komplementhus, till exempel gästhus, kontor, bastu, garage, förråd, eller växthus, kommer även i fortsättningen få vara högst 25 m2. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får dessutom ha en friggebod på maximalt 15 kvadratmeter.

Tomas Riesenberg Tjajkovski, som arbetar med försäljning av nyckelfärdiga komplementbostadshus och hus hos Sommarnöjen har under åren sett vad som ofta missuppfattas och ger här sina bästa tips.

– Folk tror att det här med attefallshus är enda sättet att få ett hus till. Men hälften av oss bor utanför detaljplan, framför allt på landet, och då prövas byggansökningar fritt. Bor man redan i ett detaljplanerat område finns det även många som har byggrätt kvar inom sin detaljplan och därmed inte behöver använda atefallsreglerna.

– En annan grej är tiden, en del kan ringa och fråga om man kan få ett attefallshus uppfört till helgen, de räknar inte med att det tar minst nio månader från start till färdigt hus.

Han förklarar att den så kallade bygganmälan som attefallshus kräver i många kommuner innebär att lika många och lika detaljerade handlingar ska in som vid en vanlig bygglovsansökan.
– Man kan alltså inte skissa upp något själv om hur det ungefär kommer att bli, utan det måste vara en professionell ritning och där alla detaljer ska redogöras.
Han menar att reglerna generellt har blivit hårdare.
–Det är hårdare än det var förr, man ska redogöra för kök, badrum, tillgänglighetsanpassning och så vidare och alla tekniska handlingar. Det har man ju inte om man har ritat ett hus själv och kraven höjs ytterligare nu med den nya möjligheten att bygga 30 m2. Det är svårare att gå till "vem som helst - byggare" och göra det här. Det är väldigt tidskrävande att ta fram alla dokument.

Vid så kallat komplementbostadshus är kraven på handlingar ofta högre och kan inkludera konstruktion, tillgänglighetskrav, säkerhet, isolering, ventilation och så vidare som för ett vanligt bostadshus. För Komplementhus är kraven på bygganmälningar i genomsnitt lägre.

Han berättar att många också tror att de kan bygga ett attefallshus på en obebyggd tomt.
–Man kan bygga ett attefallshus på en obebyggd tomt men då räknas som huvudbyggnad på tomten och blir blir det bygglovspliktigt. Men det går oftast att omvandla det från huvudbyggnad till attefallshus senare om man vill bygga ett större hus på tomten längre fram.

Ett annat tips han vill ge innan man sätter igång är att fundera på vad det är man vill ha och vad man ska ha det nya huset/attefallshuset till.
– Generellt så tittar på folk på nätet på olika modeller och lösningar, jag tycker att man ska utgår från att göra en egen skiss först istället där man ritar ner vad det är man vill ha.


Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst 25 m2 som gäller för både komplementbostadshus och komplementbyggnader. Så alltså bara i några få dagar till.

 

 

Text och foto: Annika Rådlund
Källa byggregler: Boverket.se

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla