AlltomBostad
 

Vattnets kvalitet syns på färgen

Är vattnet i kranen rent?
Är vattnet i kranen rent?

Blått anses vara vattnets färg. Men dricksvatten har oftast en annan nyans. Har man dåligt vatten i sin brunn kan färgen snarare vara gul, eller så kan vattnet orsaka bruna, vita, eller gröna beläggningar på porslin, hushållsmaskiner och kläder.


Alfa järnfilter.


Aqua Invent.


Avsyrningsfilter från Aqua Invent.


S12 Alfa avhärdare.

Vatten är livets källa! Men har man otur kan vattnet från den egna brunnen innehålla icke önskvärda ämnen som exempelvis järn, mangan, klorider, nitrat, kalk och humusämnen. Vattnet kan även har fel ph-värde.

Bruna beläggningar

Kvaliteten på vattnet syns ofta på färgen. Lättast är det att syna diskbänken, porslinet, duschkabinen eller håret!  Det allra vanligaste problemet är att dricksvattnet från egen borrad eller grävd brunn innehåller för mycket järn och mangan. Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet.
Järnet, som inte är hälsofarligt i sig, ger däremot rostbruna beläggningar på sanitetsvaror, disk, tvätt och kan även orsaka igensättning av rör. Ett järnfilter löser problemet med för hög järnhalt i vattnet.

Vita beläggningar

Om diskbänken, diskmaskinen, duschväggar och glas istället har en vit beläggning så har man antagligen för mycket kalk i vattnet, så kallat hårt vatten. Detta är inte heller farligt för människan, men kalket förstör hushållsmaskiner, ger högre tvättmedelsförbrukning och ger en vit beläggning på glas och porslin. En avhärdare tar bort överflödigt kalk.

Gröna beläggningar

Surt vatten beror företrädesvis på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten.
Har vattnet ett ph-värde mindre än 7,0 bör man åtgärda det eftersom det då troligen innehåller aggressiv kolsyra. Detta kan orsaka tekniska problem i form av korrosion i den installerade VVS-utrustningen som resulterar i sönderfrätta rör och varmvattenberedare. Detta ger sekundärt ett hälsomässigt problem då det "sura vattnet" löser ut metaller i dricksvattnet.
Det märks oftast genom att köks- och sanitetsporslin blir missfärgade och får beläggningar, rostangrepp eller gröna kopparutfällningar. Blonda personer kan få ett grönfärgat hår om de duschar eller tvättar håret i vattnet. Koppar är heller inte nyttigt att få i sig eftersom det slår ut den naturliga bakteriefloran i tarmarna, vilket kan ge diaréer. Även hudirritationer kan uppstå. Med hjälp av ett avsyrningsfilter löser man problemet med för lågt ph-värde.

Gult vatten

Gulfärgat vatten beror på humusämnen. Humus är organiska föroreningar som missfärgar vatten. Humus kan förekomma såväl i borrade som grävda brunnar. Den gul-bruna färgen brukar variera med årstid och nederbörd (kallas ibland för ytvatten). Tänk därför på att en analys av vattnet kan ge olika resultat vid olika tillfällen.

Illaluktande vatten

Om vattnet istället luktar illa kan det vara svavelväte eller metangas. Dessa gaser förekommer i en del borrade brunnar med syrefattigt vatten (men sällan i grävda brunnar). Svavelväte som luktar ägg, kan till skillnad mot metangas som luktar "sumpmark", oxideras bort från vatten även under tryck. En luftinjektor suger med sin venturikonstruktion in miljarder mikroskopiska luftbubblor i vattnet som efter en kort stund blir syremättat och svavelväte oxideras bort.

- Vattentäktens geografiska läge samt inläckage av föroreningar till vattentäkten är det som påverkar vattenkvalitén, säger Agneta Blennow på Aqua Invent AB, ett av de företag på marknaden som säljer vattenfilter.

Analysera vattnet!

Ett tips är att skicka ett vattenprov för analys innan man köper vattenfilter till villan/sommarstugan. Vattnet kan innehålla omärkbara och ohälsosamma ämnen som exempelvis nitrat, ammonium och bakterier. Sänd ett vattenprov till ett neutralt laboratorium som inte säljer filter, t.ex AnalyCen eller ALcontrol. Synliga problem kan du däremot åtgärda utan föregående vattenanalys.

De allra flesta köper filter som tar hand om de synliga problemen, exempelvis järn och kalk. Men en analys är bra för att hitta de osynliga problemen.

Enkel installation

Prisskillnaderna är stora i branschen, men i praktiken är skillnaderna mellan produkterna marginella. Alla filter fungerar ungefär lika bra. Den kraftigt varierande prissättningen speglar varken kvalitet eller reningsförmåga.
När man väl investerat i ett vattenfilter ska det installeras. Vissa företag erbjuder monteringssatser för gör-det-självare där allt material ingår, installationen blir enkel och inga rörkunskaper behövs.
- Nio av tio kunder monterar sina filter själva, säger Paul Koos på Alfa Vattenfilter AB. Är man bara lite händig är det inte svårare än att montera en möbel i byggsats.

Vattenfilter bör monteras efter trycktanken vid egen brunn. Anledningen är att vattnet inte stått stilla i trycktanken utan blir nyrenat och färskt i kranen. En fördel är att välja järnfilter & avsyrningsfilter med sikt genom filtertanken så att man har kontroll på backspolning och kalkförbrukning.

Kommunalt vatten anses vara bra och därför är det inte vanligt med andra filter än avhärdare mot kalken. Det finns enkla kolfilter för dem som ändå vill rena sitt kommunala dricksvatten.


Text: Susanne Mattsson. Foto: Alfa Vattenfilter och Aqua Invent


Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår