Luft/vattenvärmepumpar

Beställ information om Luft/vattenvärmepumpar

Kontakter

Luft/vattenvärmepumpar Luft/vattenvärmepumpar är en mycket vanlig typ av värmepump vilket bland annat beror på deras relativt låga investeringskostnader och flexibilitet gällande olika installationsalternativ.

Hur fungerar en luft/vattenvärmepump
På ett förenklat sätt kan man förklara funktionen med ett kylskåp som exempel. Medan kylskåpet leder den varma luften till utsidan leder luft/vattenvärmepumpen värme från den omgivande luften in i rummet. En fläkt drar luften genom en värmeväxlare, där cirkulerar ett kylmedium som ändrar tillstånd även vid låga temperatur. En luft/vattenvärmepump fungerar även i låga temperaturer långt under noll grader.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Viessmann