VENTILERADE UNDERGOLV – MODULO

Beställ information om VENTILERADE UNDERGOLV – MODULO

Kontakter

VENTILERADE UNDERGOLV – MODULO - gjutformar för lätta ventilerade golv

MODULO® SYSTEM ingjutes vid volymbyggnad i golvkonstruktioner. Det skapar en ventilerad golvkonstruktion gjuten i ett enda stycke. Formen bildar en platta på en matris av pelare, denna lösning ger hög strukturell styrka till byggnaden, minskar vikten i konstruktionen och ger snabbare uttorkning av betongen i byggskedet. De sanitära tomrummen underlättar ventilation och ger goda förutsättningar att transportera bort fukt och radongas.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Cellbetong i Sverige AB