Thermopool Luxe - Med nya starka thermoblock

Beställ information om Thermopool Luxe - Med nya starka thermoblock

Kontakter

Thermopool Luxe - Med nya starka thermoblock Pool för montering ovan mark och nedgrävd.

Folkpool har utvecklat ett eget byggelement tillverkat i Sverige och speciellt anpassat till Thermopool. Med Thermopool Luxe flexibla och starka konstruktion får du en hållbar pool som passar även sluttande tomter. Det är tack vare poolens konstruktion som Thermopool Luxe kan monteras fristående ovan mark och placeras nedgrävd i mark.

Dessutom får du tack vare den hårda insidan på de nya thermoblocken skydd mot avtryck och skador.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Folkpool AB