Generellt om våtrumsvägg

Generellt om våtrumsvägg

Förutom krav på VVS finns också krav på underlagets egenskaper innan en tätskiktsinstallation påbörjas. Vid installation av plastmatta som ytskikt är det extra viktigt att tänka på dessa förutsättningar för att undvika skönhetsfel. För en fackmässig installation av tätskikt är det viktigt att underlaget är rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer. Betongvägg ska vara gjuten mot slät form. Väggelement och dylikt ska skarvspacklas och lättklinker ska bredspacklas, alternativt putsas med en ytjämnhet motsvarande brädriven slätputs. Ytskador lagas alltid med spackel, alternativt bruk, innan tätskiktsarbetena påbörjas. GVK-företagen har rutiner för att säkerställa detta i den förkontroll som alltid utförs.

Toleranser för buktighet

Underlagets planhet, det vill säga hur mycket väggen får bukta, uttrycks så här:

Mätlängd Tolerans
0,25 m ± 2 mm
2 m ± 5 mm
Förklaring: Tabellen ovan talar om vilka toleranser som finns för buktighet. Även vinklar och hörn ska uppfylla dessa toleranser. Det får alltså bukta ± 5 mm om man mäter toleranserna med en rätskiva som är 2 m lång.

Toleranser för lutning

Det är också viktigt att väggarna inte lutar för mycket, eftersom tätskikten kräver att väggarna är raka för att fungera, särskilt vid plastmatta och tätskiktsfolie som tätskikt. Så här uttrycks toleranser för lutning:

 

Mätlängd Tolerans
Längd/600 (mm) Lägst  ± 5 mm
Högst ± 20 mm
Exempel: Väggen är 2,6 meter hög, det vill säga 2600 mm. 2600/600 = 4,3 alltså ± 5 mm (eftersom det är den lägsta toleransen som vi kan mäta enligt tabellen)

I övrigt gäller:

Temperatur i underlag ska inte vara lägre än 10 °C. Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat har avtalats. Dessutom ska det vara fritt från hinder som försvårar applicering av tät- och ytskikt, till exempel en vägghängd toalettstol, låda för röranslutningar eller elinstallation. Spackel ska vara avsett för våtrum och val av ytskikt. Vid kakel och klinker ska i regel ett cementbaserat spackel användas. Organiskt bunden spackelmassa ska inte användas.

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Fler nyheter från AB Svensk Våtrumskontroll

Visa mer Visa mindre

Produkttips