Generellt om våtrumsgolv

Generellt om våtrumsgolv

Förutom krav på VVS och förstärkning av bjälklag finns också krav på underlaget som måste uppfyllas innan man installerar tätskiktet. Vid installation av plastmatta som ytskikt, är det extra viktigt att tänka på detta för att undvika skönhetsfel.

För en fackmässig installation av tätskikt är det viktigt att underlaget är rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer. GVK-företagen har rutiner för att säkerställa detta i den förkontroll som alltid utförs.

Toleranser för buktighet

Undergolvets planhet, det vill säga hur mycket golvet får bukta, se tabell nedan. Observera dock att buktighet inte får leda till kvarstående vatten i lokala "vattenpölar". Golvets fall måste alltid vinna över buktigheterna.

Mätlängd Klass A Klass B
0,25 m ± 1,2 mm ± 1,2 mm
2 m ± 3 mm ± 5 mm

Tabellen visar vilka toleranser som finns för buktighet. Underlaget i våtrum ska uppfylla klass A om inget annat avtalats. Det får alltså bukta ± 3 mm om man mäter med en rätskiva som är 2 m lång.

I övrigt gäller:

Underlagets temperatur ska inte vara lägre än 10 °C.

Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat har avtalats.

Vid tillskjutande fukt underifrån, som till exempel är vanligt i källare och äldre hus, ska man med hjälp av leverantör eller tekniskt sakkunnig utreda om tätskikt ska användas, samt i vilka delar av utrymmet tätskiktet ska appliceras. Tätskiktsprodukten ska vara avsedd för användning i underlag med tillskjutande fukt.

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Fler nyheter från AB Svensk Våtrumskontroll

Visa mer Visa mindre

Related articles in Badrum

Visa alla
Öka värdet på din villa

Öka värdet på din villa

Spabad och energiförbrukning

Spabad och energiförbrukning

Att bygga pool på hösten

Att bygga pool på hösten

Remaljering av badrum

Remaljering av badrum

LIVING by SMEDBO

LIVING by SMEDBO

Visa alla