AB Svensk Våtrumskontroll

Beställ information om AB Svensk Våtrumskontroll

Kontaktinformation

När du planerar nya projekt eller ombyggnader, oavsett om det gäller kakel eller plast – projektera enligt GVK-konceptet. GVK ger ut branschregler för vattenskadesäkert byggande, med förteckning över GVK-auktoriserade företag.

Ett GVK-auktoriserat företag är bästa garanti för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Personalen i dessa företag har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska utföras för såväl kakel som plast (begär att få se av GVK utfärdat behörighetsbevis).