Golvbrunn

Golvbrunn

Golvbrunnen är våtrummets viktigaste detalj. Många vattenskador kan undvikas om golvbrunnen monteras på rätt sätt. Tänk på att det är särskilda regler för golvbrunnar som sitter närmare än 200 mm från väggen.

Hälften av vattenskadorna hittas vid golvbrunnen

Golvbrunnen är mycket viktig för att våtrummet ska fungera på rätt sätt. Risken för vattenskador stor i anslutning till golvbrunnen. Enligt Vattenskadeundersökningen 2010, som utförs av Vattenskadecentrum, beror cirka hälften av skadorna i våtrum på läckage vid golvbrunnen. Innan en badrumsrenovering påbörjas ska den befintliga golvbrunnen alltid kontrolleras, så att den inte är för gammal eller defekt. Golvbrunnar äldre än 1990 ska alltid bytas. Moderna golvbrunnar är testade och godkända enligt särskilda testmetoder (SS-EN 1253).

Vattenskaderapporten 2010 2 MB

Viktigt att tätskiktet ansluts rätt

Vid en våtrumsinstallation ska man alltid utgå ifrån leverantörens anvisning när tätskiktet ska anslutas vattentätt till golvbrunnen. Var noggrann med att använda de verktyg som golvbrunnsleverantören rekommenderar för att till exempel skära tätskiktet vid golvbrunnen. Golvbrunnsleverantören ska i monteringsanvisning för aktuell golvbrunnstyp tydligt beskriva hur en plastmatta ska anslutas till golvbrunnen. Vid vätskebaserade tätskikt och tätskiktsfolier är det däremot tätskiktsleverantörens monteringsanvisning som gäller.

Kontrollera alltid att golvbrunnen:

  • Sitter fast ordentligt.
  • Att den är monterad på rätt höjd.
  • Är placerad minst 200 mm från väggen, om det inte finns ett särskilt godkännande för väggnära golvbrunn, se även väggnära golvbrunnar.
  • Är i våg med ett vattenpass

Rätt höjd och rengöring

Golvbrunnstillverkarens tillbehör gör det enkelt attmontera på rätt höjd och att golvbrunnen är i våg även efter attman gjutit in den. Gjuter man fast en golvbrunn på fel höjd kan det vara svårt få till rätt golvlutning, så kallat fall, mot golvbrunnen. Golvbrunnens placering ska också göra det möjligt att rengöra golvbrunnen och dess vattenlås.

Vattenlåsets uppgift är att förhindra att dålig lukt kommer upp från avloppssystemet. Det är viktigt att regelbundet rengöra golvbrunnen för att förhindra stopp som kan leda till vattenskador i intilliggande rum.

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Fler nyheter från AB Svensk Våtrumskontroll

Visa mer Visa mindre

Produkttips