Krav på tätskikt

Krav på tätskikt

GVK bygger sina branschregler på de myndighetskrav som ges ut av Boverket. Man ska skydda delar som inte tål fukt med ett vatten- och ångtätt skikt.

GVKs branschregler bygger på fuktavsnittet i Boverkets Byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar. Boverkets byggregler innehåller myndighetsföreskrifter och allmänna råd. En föreskrift är en regel som ska följas medan ett allmänt råd inte är bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln till vilken det allmänna rådet är kopplat.

Fuktavsnittet i BBR ett krav vid nyproduktion och tillbyggnad
I BBRs fuktavsnitt framgår att tätskiktets uppgift är att skydda de delar av golv och väggar som inte tål fukt. Det är viktigt att tätskiktets egenskaper inte försämras under livslängden och att de tekniska och kemiska förutsättningarna inte försvagar tätskiktet. Förutom kravet på vattentäthet, finns också krav på ångtäthet. Ångtätheten skyddar organiskt material i byggnaden mot bakterier.

Så skyddas byggnadsdelar som inte tål fukt:

- Bad- och duschutrymmen ska förses med vattentätt skikt på golv och vägg.

- Toalett, tvättstuga och utrymme för varmvattenberedare ska normalt ha ett vattentätt skikt på golv som dras upp på vägg, till exempel vid undergolv av spånskiva eller fuktkänslig väggskiva.

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Fler nyheter från AB Svensk Våtrumskontroll

Visa mer Visa mindre