Måste man ha tätskikt i hela våtrummet?

Måste man ha tätskikt i hela våtrummet?

Svar: Generellt kan man säga att hela våtrummet är en riskzon, vilket gör att GVK rekommenderar att man har ett tätskikt i hela utrymmet. Vid mycket stora badrum, spa-avdelningar och dylikt kan det vara befogat att fundera över vilka delar av rummet som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenstänk och eventuellt utläckande vatten. Om man inte förser hela utrymmet med ett tätskikt, ska man följa Boverkets Byggregler och täta riskområden. Normalt är att ha tätskikt på hela golvet. Möjligen kan delar av vägg, som inte utsätts för vatten utgöra undantag. I utrymmen med risk för tillskjutande fukt bör utredning ske om och var tätskikt ska finnas för att inte riskera ett haveri.


Hur testar man och godkänner plastmattor?

Svar: I Golvbranschens Branschstandard definieras hur plastgolv och plastvägg avseende GBR-godkända golvmattor och väggmattor ska testas enligt gällande Europanormer och andra testmetoder för att få klassas som vattentät beläggning, beklädnad eller som tätskikt bakom kakel och klinker. I godkännande ingår också dokumenterade, granskade och godkända monteringsanvisningar. Se även: www.golvbranschen.se.

 

Hur utförs delreparation av tätskikt ? t.ex. byte av enbart golvmattan?

Svar: I regler rekommenderar vi att man utför en våtrumsinstallation med så få skarvar i tätskiktet som möjligt. Att byta en golvmatta i en del av våtutrymmet är dock godkänt så länge man inte gör det i direkt anslutning till dusch- eller badkar. Golvbranschen, GBR har även ett råd som talar om hur hela golvmattan kan bytas och anslutas med hjälp av en horisontell svetsfog i uppviket på väggen. I första hand ska denna lösning undvikas, men där den tillämpas ska fogen provtryckas med GVK-pumpen och konstateras vara vattentät.

 

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag ger gemensamt ut GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum.

  

Läs GVK's vanligaste frågor och svar här!  

 


Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Related articles in Badrum

Visa alla
Öka värdet på din villa

Öka värdet på din villa

Spabad och energiförbrukning

Spabad och energiförbrukning

Att bygga pool på hösten

Att bygga pool på hösten

Remaljering av badrum

Remaljering av badrum

LIVING by SMEDBO

LIVING by SMEDBO

Visa alla