Miniventilation

Beställ information om Miniventilation

Kontakter

Miniventilation Dålig ventilation är ett problem idag. Åtta av tio småhus och hälften av alla lägenheter har för låg luftomsättning, vilket ger ökad risk för astma och allergi. Täta, felbyggda hus gör att vi ofta måste vädra för att få in frisk luft. Luften som då kommer in är inte bara frisk utan även kall och måste värmas upp, vilket kostar onödiga tusenlappar. Även lukt, radon, mögel och röklukt påverkar vårt inomhusklimat. Lösningen kan vara ett smidigt ventilationsaggregat som vädrar med stängda fönster!

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Mitsubishi Electric Scandinavia