Passa på, investera nu!

Passa på, investera nu!

Stöd till energilagring

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.

Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning (2016:899) för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut. Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.
citcop.se/batterilösningarSkattereduktion för Grön teknik

Skattereduktion om 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion om 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr.
Läs mer om avdraget hos Skatteverket
citcop.se/solenergiprodukter

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt
Att ett hus är eluppvärmt innebär att det har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. Direktverkande el kan vara till exempel:

 • panelelement
 • konvektorelement
 • oljefyllda elelement
 • elslingor i golvet
 • takvärmepaneler

Huset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning.

Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en gaspanna.

  Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från:
 • trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)
 • energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
 • en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt. Då kan du inte ansöka om bidrag.)
boverket.se/bidrag-för-energieffektivisering-i-småhus

Energibesparande VarmVattenBeredare

Det är inte ovanligt att en barnfamilj har kostnader på 10-15 000 kr/år för tappvarmvatten.
Välj någon av våra värmepumpsberedare och spara upp till 12000 kr om året!
citcop.se/värmepumpar

  Vi har ett brett sortiment på värmepumpar, vi säljer pumpar från Panasonic, Argo, Mitsubishi, Toshiba, Innova & Hitachi som täcker alla olika behov.
 • Panasonic har bäst luftrening i klassen och högt SCOP.
 • Argo har många bra modeller som passar bra i ett sommarhus, alla med inbyggd WIFI som kan styras via en app.
 • Har du lite större krav på din värmepump som att designen ska se ut på ett visst sätt så finns de italiensk designade värmepumparna från Mitsubishi som har en väldigt stilren och hög prestanda.
 • Toshiba är väldigt lätta att installera och behöver inte göra några större ingrepp på huset. Vid installationen ställs fjärrkontrollen som sedan är mycket enkel att förstå och använda.
 • Innova har mycket prisvärda pumpar, 5 års garanti med inbyggd WIFI
 • Samtliga av Hitachis maskiner är utvecklade för att klara stor belastning i professionell miljö. Dom har hög kvalité, användarvänliga, hög säkerhet, snygg design och miljövänliga.
citcop.se/så-fungerar-en-värmepump

Luft/vatten värmepumpar – minimalt underhåll

Om man värmer upp med olja eller el kan det bli väldigt dyrt, speciellt under kalla vinterdagar. Utomhusdelen omvandlar energin i luften till värme vid mycket låga utomhus temperaturer, ända ner till -25 grader. I inomhusdelen överförs värmeenergin till uppvärmning och varmvattenproduktion som sprider värmen med en hög driftsäkerhet och komfort. Även när det är som kallast ute, tar värmepumpen hand om uppvärmningen som producerar varmvatten. Besparing upp till 80% jämfört med olja/el.

Luft/luft värmepumpar – ett bra komplement till andra värmelösningar

En luft/luftvärmepump är en bra investering som komplement till andra värmekällor i huset. En öppen planlösning ger bäst förutsättningar för att sprida värmen. Ska värmepumpen placeras i ett fritidshus, garage, förråd eller något liknande bör du välja en modell som kan ställas in på underhållsvärme.

Luft/Luftvärmepumpen är mest lönsam i hus som värms med elvärme och har hög förbrukning. I optimala fall kan värmepumpen fungera som huvudsaklig värmekälla.
citcop.se/installation-av-luft-luft-värmepump

Frånluft värmepump – återvinn inomhusluften

En frånluftsvärmepump återvinner energin ur den luft som finns i huset och skapar i samma process ett kontinuerligt utbyte av inomhusluften.

När den processen är igång så kan den därmed producera värme och varmvatten till en låg kostnad. Frånluftsvärmepumpar är ett riktigt bra alternativ för att lösa behovet av ventilation, värme och varmvatten i mindre hus eller bostadsrätter.

Bergvärme – bäst för dig i norra delarna av landet

Då det kan bli väldigt kallt i Norra delarna av landet så är bergvärme absolut att rekommendera då det ger effektiv värme vid mycket låga temperaturer. Det passar även dig som har ett stort hus med stora uppvärmningsbehov och är en bra investering i huset som håller upp till 100 år och höjer ditt fastighetsvärde.
citcop.se/rotavdrag

Beställ din värmepump hos Citcop

Fri frakt på samtliga värmepumpar över hela Sverige till privatpersoner och proffsiga installatörer runt om i hela landet. Beställ enkelt via vår hemsida, snabba leveranser och nöjda kunder.
citcop.se/store

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Citcop

Visa mer Visa mindre