Så planterar du rabatter som bina gillar

Så planterar du rabatter som bina gillar

Många kanske tror att man inte kan göra så mycket för våra bin om man bor i en stad, men även i städer kan man göra sitt för att de ska trivas och överleva.

Det behövs helt enkelt mer blommor både i staden och på landet, bristen på vilda blommor är nämligen en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar. Så för att hjälpa dem kan man plantera blommor som ger nektar och pollen både i krukor och i planteringar.

Utemiljögruppen på Einar Mattsson jobbar med skötsel av innerstadsgårdar och de vet vilka blommor som bina gillar.

Både Rudbeckia, fackelblomster och buddleja är bra att plantera– och i år kommer det att surras extra mycket i blomlådor och rabatter som Einar Mattssons utemiljögrupp har ansvar för.
– Antalet pollinerande insekter som bin och humlor har minskat drastiskt. Genom att odla nektar- och pollenrika växter i våra urnor och rabatter kan vi hjälpa bina och andra insekter, säger Malin Persson, arbetsledare på Utemiljöavdelningen.

Temat för säsongsodlingarna hos Einar Mattsson är Urban Wildlife. Det är inspirerat av naturen både när det gäller det visuella uttrycket, men även med fokus på pollenrika växter samt bi-hotell.

– Tidigt på våren är vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, sippor, sälg, hassel och lönn attraktiva för nyvaknade bin och humlor. I maj och juni finns i regel gott om mat när både träd och buskar blommar. Men under sensommaren kan det vara ont om mat och då kan gårdens sommarblommor och perenner fylla en viktig funktion, berättar Malin Persson.

De blommande urnorna bidrar till att bilda ett grönstråk där bina kan landa på sin jakt efter mat i staden. Målet är att se till att det finns mat åt bina under hela säsongen.

– Jätteverbena, kärleksört, stenkyndel, anisört, fjäderaster, solbrud, buddleja, rosenflockel, höstsilverax och röd solhatt är sådant som passar för bin och och humlor på sensommaren.

Bina behöver inte bara mat, utan även boplatser. Därför har utemiljögruppen även tillverkat egna bihotell som sätts ut i planteringarna och i urnorna.

– Vi har tillverkat både stora och små bihotell och de är till stor del gjorda av återanvänt material. De stora finns utplacerade i blomrabatter och de små har vi i våra sommarblomsurnor.

I de stora bi-hotellen med flera våningar har de till exempel lagt in delar från gamla trasiga krukor, mossa från hösturnorna och så har de tagit hand om hyresgästernas granar och borrat hål i bitar av stammarna.

.

Säsongsplanteringarna hos Einar Mattsson har i år temat Urban Wildlife. Det är inspirerat av naturen både när det gäller sitt visuella uttryck, men även med fokus på pollenrika växter samt bi-hotell. Foto: Marianne Badman/Einar Mattsson

Lavendel är en storfavorit hos bin och humlor. Foto: Getty Images

Tips från Plantagen om blommor som bin och humlor gillar:
Honungsört – så frön direkt på växtplatsen och håll jorden fuktig till det blivit grodd.
Kärleksört – en flerårig växt som trivs soligt, torrt och näringsfattigt.
Kaprifol – doftande klätterväxt som trivs i näringsrik och väldränerad jord.
Lavendel – inte bara fjärilarnas favorit, utan även bin och humlors. Trivs soligt och blommar länge.
Timjan, rosmarin och salvia – kryddväxter som bin och andra pollinatörer gillar. Perfekt i sommarrabatter och i krukor på balkongen.

 Av: Anna Sjöström och Annika Rådlund
Foto: Bilden i toppen till vänster: Getty Images

Bilden i toppen höger: Marianne Badman/Einar Mattsson

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

Related articles in Trädgård

Visa alla
Gjuta egna betongkrukor

Gjuta egna betongkrukor

Blandningsfri betong!

Blandningsfri betong!

Blomsterglädje på balkong och terrass

Blomsterglädje på balkong och terrass

Fem bra tips till grillningen

Fem bra tips till grillningen

Visa alla