Insect Control – Greenhouse

Kontakter

Insect Control – Greenhouse För effektiv registrering och bekämpning av skadeinsekter som exempelvis vita flygare, flygande bladlöss och trips i växthus och drivbänk. Det långtidsverkande limarket attraherar och fångar skadeinsekter 24 timmar om dygnet. Placera fällorna jämnt mellan plantorna, i planthöjd. Använd en fälla per 2 m2.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Silvandersson Sweden AB