AlltomBostad
 

Använd taket som en terrass

Använd taket som en terrass

Takets uppgift är att skydda huset från yttre påfrestningar såsom nederbörd och solstrålar och att hålla värmen kvar inomhus. Tänk dig möjligheten att kunna vistas uppe på taket av ditt hus. Takterrassen skulle kanske ge utsikten mot horisonten eller kanske tillfället att titta ner på grannen utan att de ser dig. Eller så har du har en mindre tomt som du känner att du skulle vilja nyttja maximalt. Eventuellt är det så att du gillar att sola och kanske vill placera ett vildmarksbad på taket?

Det estetiska utseende av taket bör samspela med de övriga fasaderna och inte minst landskapet. Taket är en stor blickfångare så det är viktigt att man gör val i harmoni med omgivning och aktuell byggnad.
Magnus Gestrin som är byggnadsingenjör har gjort en konstruktion av ett platt tak  i betong till ett stenhus.
 - Oavsett vilket mervärde ett platt tak ger för varje enskild individ, så är tanken att denna konstruktion ska vara något utöver det vanliga, säger Magnus Gestrin.
Hans terass är gjord i betong och han menar att det är möjligt att bygga en takkonstruktion som klarar det uppställda funktionskravet på hållfasthet, värme, fukt, ljud, brand och täthet med en lång förväntad livslängd utan att bygget blir alltför kostsamt.

Takterrassens beståndsdelar:
1. Valv av betong (dimensioneras som bärande konstruktion)
2. Bitumenduk som tätskikt för skydd mot eventuell genomträngning av vatten
3. Tre lager av cellplast med minsta totala tjocklek 300 millimeter
4. Ytskikt av betong

Fördelarna med takterrass och betonghus:

• Utsikten som skapas på grund av att man kommer upp från marken kan vara ovärderlig. Man kan skapa sig en möjlighet att blicka ut över omgivningarna, istället för att titta in i grannens vägg. Insynen från grannarna minskar och man har möjlighet att ”titta ner på” den närmsta omgivningen.
 • Bättre utnyttjande av fastigheten genom att man kan använda taket som samlingsplats kan vara väldigt fördelaktigt i områden där tomterna har liten area.
• Inneklimatet upplevs ofta som mycket behagligt i stenhus. 
• Betongen hjälper till att jämna ut temperaturen vid framförallt väderomslag. Värmeenergi lagras i den tunga betongstommen och kan fällas ut vid behov. En tung stomme tar längre tid på sig att påverkas av värmen och därmed blir komfortkyla inte lika nödvändigt. Nattetid är det också vanligt med låga temperaturer och den tunga stommen skulle innebära att byggnaden inte behöver värmas lika mycket som en lätt stomme skulle behöva.
 • Byggnadens ljudisolering kommer att väl ta hand om och neutralisera ljudet som kommer utifrån, exempelvis buller och smatter från regn. Ljudisoleringen påverkas mycket av vilken vikt och egenskaper som materialen i konstruktionen har,  .
• Byggnadens brandskydd blir mycket bra med en betongkonstruktion. Cellplastens brandegenskaper är inte materialets starkaste egenskaper, men den bärande stommen klarar ett brandskydd motsvarande EI90. När insidan kläs med gips så ökas brandskyddet ytterligare.
• Byggnadens fuktkapacitet är mycket bra på grund av att betongen klarar av att absorbera en viss mängd fukt. Fukten kan sedan avdunsta när det ges tillfälle, exempelvis när klimatet blir torrare.

Nackdelarna med takterrass och betonghus:

• Problem med fukt kan uppstå om vattentätheten hos tätskikt och takavvattningen på taket inte är korrekt utförda.
• Beroendet av pumpbil kan vara besvärligt för vissa byggplatser.
• Kravet på betongkvalitet är stor och rätt leverans är mycket viktig.
 • Priset är betydligt dyrare är om man skulle tillverka ett traditionellt sadeltak. Den högre prisnivån på platt tak är i storleksordningen tre till fyra gånger dyrare.
• Om något går fel på byggplatsen så att konstruktionen inte håller tätt kommer det att bli besvärligt och kostsamt att bila bort ytskiktet för att kunna reparera skadan.

Text: Annika Rådlund, Magnus Gestrin och Osama Hassan

En takterrass är en bra samlingsplats om trädgården är liten.

Takterassen skapar en möjlighet att blicka ut över den närmsta omgivningen.

Genom att mönstra betongen med matriser kan man få strukturen att likna skiffer, gatsten eller annat. Det finns olika kulörer av betong och en av dess största fördelar är formbarheten. Endast fantasin sätter gränser på hur takterrassen kommer att se ut.

Mer detaljer om dimensionering av taket kan läsas i Gästrin, M. (2011). Konstruktion av platt tak, examensarbete. Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet med handledare Osama Hassan, docent i Byggteknik.

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår