Att välja entreprenad och skriva avtal

Att välja entreprenad och skriva avtal
I ett byggprojekt kan du välja mellan olika entreprenadformer, totalentreprenad eller olika sorters utförandeentreprenader. Under projektets gång är det viktigt att du vet vad varje avtal innebär och att du håller reda på vilka parter som är inblandade i bygget.

Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Hur arbetet ska utföras och vem som ansvarar för vad regleras i ett entreprenadavtal eller kontrakt mellan beställaren och entreprenören.

Med olika entreprenadformer avses hur ansvaret fördelas mellan parterna, vilket regleras i avtalet. Man skiljer på två huvudformer av entreprenader; totalentreprenad och utförarentreprenader. Dessutom finns det en särskild entreprenad som avser småhus som ett företag uppför åt en konsument, och som baseras på konsumenttjänstlagen.

"Nyckelfärdigt" och andra begrepp

När du tittar på olika huserbjudanden kan du stöta på begreppen "totalentreprenad", "nyckelfärdigt" eller "stomrest". Vad som menas med dessa kan variera från fall till fall. Därför måste du se till att få tydlig information från säljare och entreprenörer om vad deras erbjudanden innebär. Titta efter meningar som "med nyckelfärdigt menar vi att huset är så färdigt att...". Begär alltid kompletterande informationen om du är osäker på vad som menas och låt alltid någon sakkunnig granska avtal om inte standardavtal används, eller om standardavtalet innehåller strykningar eller ändringar.

Källa: Boverket
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla