Bygga uteplats på din tomt

Bygga uteplats på din tomt
Du kan behöva bygglov för att uppföra en altan. Det är byggnadsnämnden i din kommun som gör en bedömning i det enskilda fallet. Altaner eller delar av sådana är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara en byggnad eller tillbyggnad. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver således bygglov. Att bygga en altan kan vara bygglovpliktigt om åtgärden bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. Uppförande av murar eller plank kräver också bygglov.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser anordna skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 m². Om uteplatsen eller skärmtaket anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Källa: Boverket
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre

Produkttips

Related articles in Trädgård

Visa alla
Gjuta egna betongkrukor

Gjuta egna betongkrukor

Blandningsfri betong!

Blandningsfri betong!

Blomsterglädje på balkong och terrass

Blomsterglädje på balkong och terrass

Så planterar du rabatter som bina gillar

Så planterar du rabatter som bina gillar

Fem bra tips till grillningen

Fem bra tips till grillningen

Visa alla