Pris och tilläggsarbete när du anlitar hantverkare

Pris och tilläggsarbete när du anlitar hantverkare
Om du och hantverkaren kommit överens om ett pris får det inte ändras förutom om du fått ett ungefärligt pris. Om hantverkaren under arbetets gång tycker att fler saker behöver åtgärdas är han eller hon skyldig att kontakta dig.

Har du och hantverkaren kommit överens om ett fast pris i förväg får det inte ändras. Har du fått en ungefärlig prisuppgift får den inte överskridas med mer än 15 procent. Undantaget är om arbetet är rivnings- eller markarbete och du använder ABS 09 eller Hantverkarformuläret. Då får priset skilja max 25 procent.

Löpande pris

Ett alternativ till fast eller ungefärligt pris är löpande pris. Då betalar du per timme. Tänk på att komma överens om (avtala) timpriset. Det går att kombinera löpande pris med ett takpris. Då betalar du per timme, men max upp till det pris ni satt som takpris. Oavsett om arbetet skulle ta längre tid så är det takpriset som gäller. Oavsett vilken prissättning ni väljer - se till att få prisuppgiften skriftligt. I prisuppgiften ska moms ingå.

Inget avtalat pris

Om inget pris är avtalat är du skyldig att betala vad hantverkaren kräver under förutsättning att det är skäligt. För att ta reda på vad som är skäligt pris kan till exempel jämförelse ibland göras med vad andra hantverkare inom samma arbetsområde tar betalt för motsvarande tjänst. Tänk då på att jämföra med flera olika hantverkare för att se vad som kan vara ett rimligt pris. Om det pris som hantverkaren kräver av dig inte är skäligt kan du betala vad du anser är skäligt och framföra invändningar mot det krävda priset.

Avtalat timpris

Om du har kommit överens med din hantverkare om ett timpris och din hantverkare kräver betalt för onormalt många timmar efter utfört arbete, kan du också jämföra motsvarande tjänst hos andra hantverkare för att hitta ett pris som är rimligt.

Observera att hantverkaren har rätt att ta betalt för tid som inte direkt har med själva hantverksarbetet att göra som till exempel förberedelsearbete av olika slag såsom inköp av material.

Tilläggsarbete

Om det under arbetets gång visar sig att någon ytterligare åtgärd behöver utföras, som har samband med uppdraget men som ni inte har kommit överens om i förväg, ska hantverkaren kontakta dig. Du får då bestämma om du vill ha tilläggsarbetet gjort eller inte.

Om hantverkaren inte får tag på dig får bara tilläggsarbetet utföras om:

  • Priset är obetydligt eller lågt i förhållande till det ursprungliga priset (riktmärke: mindre än 15 procent av det ursprungliga priset)
  • Det finns särskilda skäl att anta att du vill ha tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget
  • Tilläggsarbetet är nödvändigt för att avvärja en nödsituation.

I samband med att ni gör upp vilket pris du ska betala, tänk också på övriga kostnader som kan tillkomma. Det kan till exempel vara reseersättning, materialkostnad och eventuella påslag på det.

Du har enligt lagen rätt att få en specificerad räkning om du begär det. Har ni inte kommit överens om något annat är du skyldig att betala när hantverkaren är färdig med arbetet, men aldrig i förskott. Du ska bara betala för ett bra utfört arbete. Du har rätt att hålla inne med så mycket pengar som det kostar att åtgärda eventuella fel. Summan du håller inne ska vara rimlig i förhållande till felets karaktär. Källa: Boverket

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla