Ritningar, beskrivningar och specifikationer när du ska bygga nytt

Ritningar, beskrivningar och specifikationer när du ska bygga nytt

Ritningar

Hur omfattande beskrivningar och ritningar du behöver beror på vilken entreprenadform du väljer. Vad som ska ingå i entreprenaden redovisas i ritningar, beskrivningar och specifikationer. Det är viktigt att vara överens om alla ritningar och övriga handlingar inför ansökan om bygglov och även dina entreprenadkontrakt.

När beskrivningar och ritningar inte stämmer överens är det bra att veta att beskrivningarna gäller före ritningarna och därför måste du också läsa alla beskrivningar noga. Tänk på att du har olika ritningar och beskrivningar för byggnadsarbeten, el-installationer och VA-installationer (vatten och avlopp). Dessutom bör du ha administrativa föreskrifter, AF, som bland annat talar om hur ändringar, tilläggsbeställningar eller tvister ska hanteras. I de administrativa föreskrifterna är det också viktigt att reglera hur allt arbete och alla beslut ska dokumenteras i protokoll, dagbok och anteckningar.

Övriga handlingar

Du behöver också tekniska beskrivningar, konstruktionsritningar och en ritning över vatten- och avloppsinstallationer. Anlitar du en småhustillverkare ingår detta som regel, annars kan en arkitekt eller ett byggledningsföretag hjälpa till. Du tjänar på att lämna in en så komplett bygglovsansökan som möjligt redan från början, det gör handläggningstiden kortare.

Kontrakt

Se till att du får ett skriftligt och tydligt avtal baserat på ABS 09 (tidigare ABS 05), som är en överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen och innehåller regler som ger dig som konsument ett starkare skydd vid byggande av småhus.

Olika avtalsformer

ABK 09

Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

ABS 09

En överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen som ger konsumenter ett starkare skydd. (Tidigare ABS 05)

AA 05

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som ska användas vid totalentreprenader.

AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader som ska användas vid utförandeentreprenader

ABM 07

Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

AB-U 07

Är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören och underentreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.

Källa: Boverket
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre