Utförande entreprenader

Utförande entreprenader

Utförandeentreprenader innebär att du ordnar med bygglovet och tillhandahåller ritningar och övriga handlingar för anbudsförfrågan samt alla arbetshandlingar för mark-, bygg- och installationsarbeten.

Du svarar med andra ord för förslagshandlingar och all projektering, vanligtvis med hjälp av en arkitekt eller ett projektledningsföretag, som i så fall även kan hjälpa till med anbudsförfrågan, upphandling, samordning av olika entreprenörer, besiktning och kontroll. I gengäld kan du styra mer detaljerat hur du vill ha huset i en utförarentreprenad än i totalentreprenaden, där totalentreprenören tar fram alla handlingar.

Vanligaste entreprenadformen
Den vanligaste formen av utförandeentreprenad är så kallad ”generalentreprenad”. Den innebär att du skriver avtal med en generalentreprenör som sedan upphandlar och ansvarar för alla övriga underentreprenörer samt material och byggvaror. Avtalet baseras på färdiga bygghandlingar som justerats enligt överenskommelser i anbudet. När avtalet är skrivet blir det kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som sedan tillkommer eller avgår. Därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.

Delad entreprenad
En annan vanlig form av utförandeentreprenad är så kallad ”delad entreprenad”. Den innebär att du skriver avtal med två eller flera företag som ansvarar för olika delar av bygget. En av entreprenörerna kan utses till huvudentreprenör, som i så fall samordnar övriga entreprenörer på byggplatsen. I annat fall ansvarar du, eller någon som du anlitar, för samordning och kontroll på byggplatsen, vilket kan bli omfattande med flera entreprenörer. I gengäld har du kontroll över både hur huset utformas och utförs, och på att arbetet görs på rätt sätt, men det kräver både kunskap och erfarenhet.

Skriva avtal med flera
En vanlig form av delad entreprenad innebär att du köper projektering och byggmaterial av ett företag, och anlitar ett annat för byggarbetet. Sedan får du ofta själv anlita övriga hantverkare som behövs för el, vvs- och markarbeten m.m. Det blir ett mellanting mellan en generalentreprenad och delad entreprenad, där du inte har hela kontrollen över hur huset utformas, men hela ansvaret för hur arbetena planeras, samordnas och utförs. Det kan bli besvärligt om inte resultatet blir bra, och problem att komma till rätta med fel och brister i utförandet, om olika inblandade parter skyller på varandra eller på bristande samordning av dig.

Källa: Boverket
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla