Smarta Tak

Beställ information om Smarta Tak

Kontakter

Smarta Tak Värme är en bra lösning på många typer av kalla problem. Till exempel snö i rännor och stuprör. Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador. Med en värmelösning i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Ebeco AB