Gör medvetna val för rätt underhåll

Gör medvetna val för rätt underhåll
Oavsett när och hur ditt hus är konstruerat kommer det att behöva underhåll i olika former. Inte bara för att det ska se snyggt ut, utan också för att det ska klara klimatpåverkan bättre. Dessutom behåller ditt hus värdet mycket bättre om du tar hand om det på rätt sätt.

För att underhålla ditt hus är det bra att då och då måla om det. Fräsch färg eller puts på fasaden gör att huset ser bra ut och ökar normalt livslängden på fasadmaterialet.

Olika på olika väggar

Om ditt hus har träfasad bör du förmodligen måla om vart femte till tolfte år, men tänk på att de olika väggarna kan ha olika behov. Ofta behöver man måla om sydsidan oftare än norrsidan på grund av solens och vindens påverkan. Är din fasad av laserat trä behöver det underhållslaseras efter cirka fem år, för täckfärg vart tionde år och slamfärg vart tolfte år.

Färgvalet på huset

Var noga med färgvalet. Grundregeln är att du ska använda samma typ av färg som använts tidigare, annars kan den nya färgen flaga. Är din fasad av tegel kan du behöva bättra på bruksfogen om bruket har lossnat eller fallit bort. Också då är det viktigt att använda samma typ av bruk som tidigare.

Underhåll av fönster

Klassiska fönsterkonstruktioner med trä och kitt måste underhållas med jämna mellanrum. Ofta kan det räcka med att bättra på målarfärgen, men om kittet runt glaset börjat släppa måste det bytas ut. Tänk på att aldrig måla på trä med begynnande röta, det hjälper inte, utan fuktskadat trä behöver bytas ut. Undvik också att måla i direkt solljus, eller på fuktigt trä. Fönstren är torrare på våren än på hösten. Fönster behöver målas om i genomsnitt vart sjunde år. Använd akrylolje- eller linoljefärg till dina fönster.

Lägga om taket

Förr eller senare måste ditt tak läggas om, men hur beror på konstruktioner och material. Vanliga tak med underlagspapp och takpannor har en livslängd på 40-60 år, sedan måste papp, bärläkt, ströläkt och pannor läggas om. I de fall du har tegelpannor eller betongpannor kan de ofta läggas tillbaka då deras livslängd är längre. Ett papptak har en livslängd på cirka 20 år, för plåttak är livslängden cirka 30-40 år. Tänk även på att rensa dina hängrännor och stuprör både vår och höst så att vatten inte blir stående eller rinner ner på fasad, fönster och ytterdörrar.

Underhåll av fritidshus

Ditt fritidshus behöver mycket underhåll – i alla fall utvändigt. En sommarstuga som står helt utkyld hela vintern är mer utsatt för fuktskador än en som är underhållsuppvärmd till cirka 10 grade Källa: Boverket

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre

Related articles in Hus

Visa alla
CEMBRIT PRODUKTERNA INGÅR NU I SWISSPEARLS SORTIMENT - MED NYA NAMN.

CEMBRIT PRODUKTERNA INGÅR NU I SWISSPEARLS SORTIMENT - MED NYA NAMN.

Fördelar med lofthus

Fördelar med lofthus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Fritidshus inspiration

Fritidshus inspiration

Maxat hus med minimal elräkning

Maxat hus med minimal elräkning

Visa alla