Flisbrännare

Beställ information om Flisbrännare

Kontakter

Flisbrännare GOTFires flisbrännare är en produkt som med sin utomordentilga förbränningsteknik och servicevänlighet tillgodoser marknades önskan om bra och pålitliga uppvärmningssystem. GOTFires flisbrännare har en tändande och släckande funktion vilket för att de kan eldas året runt utan de vanliga problem som är förknippade med andra typer av fliseldningssystem. Eldningsförloppet är övervakat av ett fotomotstånd (fotocell) för att säkerställa ett bra tändningsförfarande och ett säkert driftläge. Eldningssystemet med flisbrännare och flisförråd kan utrustas med flera av varandra oberoende säkerhetslösningar. Säkerhetslösningarna utgörs av termobrytare på skruvrör, termisk vattenventil med trycksatt vattenbehållare, fallschakt mellan skruvtransportörer samt tätslutande lock på flisförråd. Säkerhetslösningarna på eldningssystemet har fått gott omdöme av försäkringsbolag.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från GOTFire AB