Pelletspannan PelTec

Beställ information om Pelletspannan PelTec

Kontakter

Pelletspannan PelTec Våra helautomatiska pelletspannor är säkra och pålitliga.Pelletspannan Pel-Tec med integrerad pelletsbrännare finns i märkeffekterna 12-48kW. Pelletspannan har automatisk tändning och självrengörande funktion som säkerställer driften även vid användande av pellets av sämre kvalitet. Den automatiska rengöringen av pannans konvektionsdel gör att värmeförlusterna i skorstenen minimeras, vilket säkerställer hög verkningsgrad och ett minimum av underhåll

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från GOTFire AB