Värmecentral

Beställ information om Värmecentral

Kontakter

Värmecentral GOTFire tillverkar nu även kompletta värmecentraler. Effektstorleken är valbar mellan 25-100kW och flisförrådsvolymen är 12 kbm. Värmecentralen levereras fullständigt monterad, bara att ansluta el, vatten och kulvertledning. Kontakta oss på GOTFire för mer information.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från GOTFire AB