AlltomBostad

Ökad risk för att drabbas av hussvamp

Ökad risk för att drabbas av hussvamp

Sommarens värmebölja och höga luftfuktighet ökar risken för att drabbas av äkta hussvamp. Trenden är att skadeanmälningarna ökar. I värsta fall kan den som drabbas bli tvungen att riva hela huset.

– Om du upptäcker något som liknar kakao- eller kanelpulver vid en golvlist, låt det vara och dammsug inte upp det. Kontakta istället genast ditt försäkringsbolag, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Äkta hussvamp avger ingen lukt, så den är förrädisk.

Ett angrepp av äkta hussvamp kan jämställas med en villabrand rent skade- och kostnadsmässigt. Inte sällan måste hela huset rivas. Och även om det är ett mindre svampangrepp måste allt virke som är angripet tas bort med en säkerhetsmarginal på minst en meter.

– Se till att du har en försäkring där skador som orsakats av hussvamp ingår. Om du inte har det skyddet så blir det mycket kostsamt, säger Peter Bratt.

Äkta Hussvamp är en mögelsort som är unik i jämförelse med andra husmögel. Den transporterar vatten och kalk på egen hand via sina myceler till själva fruktkroppen. Därför kallas den ofta för den gråtande svampen. Den behöver också något organiskt material för att leva och växa, och det blir ofta trä, brädor och annat under husgrunden.

– Vi bygger om och till våra hus i snabb takt men glömmer att ta tillvara äldre byggnadsteknik där trähusen fick luft på naturlig väg, och glömmer att anpassa den till nya tätare konstruktioner. Vi isolerar väldigt effektivt idag, och det gör att luft inte kan cirkulera i husets grundkonstruktion. Dessutom lämnar vi bråte kvar under husgrunden efter ombyggnationer. De här brädorna och annat blir en perfekt grogrund för hussvamp om det samtidigt finns lite fukt, säger Peter Bratt.

– Problemet är att själva fruktkroppen klarar sig bra även om den befinner sig långt ifrån vatten- och kalkkällan. Mycelet transporterar enkelt näringen till fruktkroppen som kan växa 5-6 mm per dygn, fortsätter Peter Bratt. Den drar sig också gärna upp i träbjälkar och äter bärande material genom en syra som lätt bryter ner materialet.

Så här upptäcker du hussvamp:
• Det du ofta upptäcker är sporerna som kan se ut som ett brunt pulver, likt malen kakao eller kanel längs lister och trösklar inomhus. Misstänker du svampangrepp bör en sakkunnig analysera och lokalisera skadan.
• Den äkta hussvampen luktar ingenting, men du kan känna av huvudvärk.
• Den uppträder framför allt i byggnader med dåligt ventilerade och fuktiga utrymmen i krypgrunder, källare, bjälklag, syllar och trossbottnar. Kalken i en gammal murstock i krypgrunden ökar risken för hussvamp om det tillförs fukt.
• Vanligaste orsakerna till fukt i grunden är en trasig vattenledning eller uppstigande fukt från mark, bristfällig dränering, att marken lutar mot byggnad, otillräcklig fuktspärr.

Sporerna som kan se ut som ett brunt pulver, likt malen kakao eller kanel längs lister och trösklar inomhus. Foto: Länsförsäkringar

Hussvamp - Fruktkroppar i källargolv. Foto: Anticimex

Hussvamp - fruktkroppar i källartak. Foto: Anticimex

Trygga tips – undvik rötskador
Röta i virke orsakas av rötsvamp, ett samlingsnamn på svampar som angriper och bryter ner trä. Om rötsvamp angriper bärande delar i husets konstruktion försvagas dessa och kan i värsta fall rasa. Anticimex har sammanställt några tips på vad du själv kan göra för att minimera risken för rötsvampsangrepp.

Rötsvampar trivs i fukt och hög fuktighet är en förutsättning för att svampen ska kunna börja växa. Fukten kan i sin tur bero på en fuktskada, och vanliga orsaker till fuktskador är till exempel oventilerade krypgrunder eller vindar, felaktig tilläggsisolering eller eftersatt underhåll. Tyvärr upptäcks rötsvamparnas utbredning ofta först när spridningen har blivit stor och skadan allvarlig. Det är därför regelbundna kontroller och besiktningar är så viktiga.

Tips och råd för att undvika problem med rötsvamp
Inspektera träkonstruktionerna regelbundet. Kontrollera virkets hårdhet med en knivspets. Om virket är mycket mjukt eller smular sönder kan det vara rötskadat.
Inspektera krypgrunden för att se om den är torr.
Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset.
Undvik att förvara virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv, i krypgrunder med mera.
Sätt huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvattnet.
Skapa inte täta utrymmen. Se till att krypgrund, källartrappa, kattvind med mera har bra ventilation.
Röta i virke kan orsakas av tre olika typer av rötsvampar. Om du misstänker att du har drabbats av rötskada är det viktigt att ta reda på vilken typ av rötsvamp som orsakat skadan eftersom olika svampar kräver olika saneringsmetoder.

Brunrötesvampar är de vanligaste rötsvamparna i hus. De bryter ner träets dominerande komponent (cellulosan) vilket gör att träet spricker upp i ett kubliknande mönster och färgas brunt. Redan tidigt vid ett angrepp försvagas träet ordentligt. Några exempel på brunrötesvampar är liten hussvamp, äkta hussvamp, källarsvamp och timmerticka. Särskilt allvarligt är angrepp av äkta hussvamp eftersom den själv kan tillföra fukt och därför växer snabbt.

Vitrötesvampar är inte lika vanliga i byggnader eftersom de främst angriper virke från lövträd. Träet får en vitaktig färg och längsgående sprickor. Några exempel på vitrötesvampar är gränsticka, opalporing, knölsporigt stjärnskinn och fnöskticka.

Soft-rot svampar finns oftast på ytan av konstruktioner som utsatts för hög fuktbelastning under en längre tid, exempelvis fönsterbågar. Många soft rot-svampar kan dessutom angripa impregnerat virke. Det kan ibland vara svårt att se med blotta ögat om trä har angripits av denna typ av rötsvamp, men träets hållfasthet försämras betydligt.

Anlita professionell hjälp för att få bort rötsvamp
Att sanera ett rötsvampsangrepp är ett stort och krävande jobb. Allt angripet byggnadsmaterial måste tas bort, all fukt torkas ordentligt och kringliggande byggnadsmaterial och mark saneras med lämplig metod. En rötskada kan torka ut och avstanna om fukttillförseln avbryts, men eftersom det skadade träet ofta behöver bytas ut innebär en rötskada ofta kostsamma och besvärliga reparationer.

Av: Annika Rådlund Källa: Länsförsäkringar och Anticimex
Foto: Länsförsäkringar och Anticimex

Anticimex
Länsförsäkringar

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår