Spara pengar på att säga upp försäkringar

Spara pengar på att säga upp försäkringar

I dag är det vanligt att vi tecknar oss för både privata försäkringar och dessutom har gruppförsäkringar. Dessutom är det lätt hänt att vi tecknar en extra försäkring när vi köper något dyrt eller om vi ska åka utomlands. Samtidigt är det vanligt att unga och människor med mindre marginaler struntar att vara försäkrade och kanske hopppar över att ha en hemförsäkring. Sharon Lavie , som är familjeekonom på Ikano Bank, ger här sina tips för vilka försäkringar som är viktiga och vilka du inte behöver ha.

- Försäkringarna vi har kan kosta oss många hundralappar varje månad. I vissa fall är vi till och med dubbelt försäkrade, utan att veta om det. Du kan både ha en privat försäkring och en gruppförsäkring till exempel via jobbet. Vissa försäkringar behöver du själv ta ställning till, beroende på din ekonomi och situation. Det kan vara liv-, olycksfall- och sjukförsäkringar, pensionsförsäkringar och djurförsäkringar.

Det finns försäkringar alla bör ha:
1. Hemförsäkring 
Varför: Hemförsäkringen ger ett grundläggande skydd för ditt hem och dig själv, då hemförsäkringen täcker mer än bara hemmet. Huvudsyftet med en hemförsäkring är att ge dig ersättning i fall du får inbrott i hemmet eller om dina saker förstörs i en brand eller vattenskada, men det ingår även andra viktiga skydd

Reseskydd –I alla hemförsäkringar ingår ett reseskydd under 45 dagar, som ersätter dig för kostnader som uppstår till följd av sjuk- eller olycksfall som händer när du är på resande fot. Detta är en mycket viktig bit som kan spara dig tusenlappar i dyr sjukvård eller hemtransport om du skulle bli sjuk eller skadad utomlands.


Rättskydd- Du kan få ersättning för de kostnader du haft för att anlita ett juridiskt ombud ifall du hamnar i rättslig tvist med en annan person. Exempel på tvister som du kan ersättning för är arvstvister, skadestånd och fel i fastighet. Många försäkringsbolag ersätter även vårdnadstvister, tvister om barns boende och umgängestvister om det har gått några år efter separationen. Hur stor ersättning du kan få och vilka tvister som omfattas av rättsskyddet varierar mellan försäkringsbolagen, så läs villkoren noga.

Ansvarsskydd – om du orsakat någon en skada kan du få hjälp ur ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Det kan tex vara att ett handfat har gått sönder i en hyreslägenhet, vattenskada har drabbat grannar och fastighetsägare eller din hund har orsakat bitskador. Försäkringsbolaget både utreder om du har orsakat skadan och betalar ersättning till den som drabbats om du orsakat skadan.

Överfallsskydd - Om du blir misshandlad eller utsatt för ett sexualbrott kan du få ersättning genom överfallsskyddet i din hemförsäkring. För att skadan ska bedömas som misshandel måste du ha blivit utsatt för fysiskt våld. För sexualbrott finns däremot inte det kravet. Det ställs inte lika höga krav på att bevisa brottet i hemförsäkringens överfallsskydd som det gör i en domstol. Du ska därför alltid begära att försäkringsbolaget gör en egen bedömning av din rätt till ersättning, oberoende av om gärningsmannen har dömts för brottet i domstol eller inte. Om gärningsmannen bor och delar hushåll tillsammans med dig gäller överfallsskyddet inte.

Tips! Det lönar sig att jämföra priset på olika hemförsäkringar men tänk på att alla försäkringar inte är lika bra. Jämför därför både villkor och ersättningsnivåer.

2. Låneskydd
Varför: Låneskydd är en försäkring som är kopplad till ett lån. Syftet med låneskyddet är att trygga privatekonomin för dig eller din partner vid dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga på grund av olycksfall/sjukdom. Skulle en av dessa situationer uppstå går låneskyddet in och betalar skulden vilket underlättar ekonomin i en utsatt situation. Har du stora lån med månatliga avbetalningar som skulle vara betungande att betala vid tex sjukdom eller arbetslöshet eller är du orolig för om du skulle klara av att betala lånen om din partner gick bort, är denna försäkring bra för dig. Låneskydd kan tecknas för bolån och för andra lån så som billån eller blancolån.

Omfattning – Se över vilka situationer som försäkringen omfattar. Exempelvis kan ett försäkringsvillkor vara att du är minst sjukskriven på halvtid för att ersättning ska betalas, andra låneskydd ersätter bara vid dödsfall.

'Kvalificeringstid – Händelser som inträffar inom kvalificeringstiden ersätts inte. Det kan variera hur lång den tiden är men vanligt är 30- 90 dagar vid olycksfall/sjukdom och 60- 150 dagar vid arbetslöshet.

Tips! Det går också att teckna separata försäkringar för varje situation där låneskyddet annars hade inträtt. Om du inte vill teckna ett låneskydd kan du få motsvarande skydd genom att teckna en liv-, inkomst- eller sjukförsäkring.

3. Barnförsäkring
Varför: Barn som på grund av handikapp aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring kan ge ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och till föräldrarna. Fler barn får bestående skador till följd av en sjukdom än av olycksfall. När du väljer en barnförsäkring ska du därför se till att den ger ersättning för både sjukdom och olycksfall. Barnförsäkringen gäller aldrig för något som inträffat innan du tecknat försäkringen. Därför ska du teckna försäkring så tidigt som möjligt när barnet är fött. Vill du vara extra skyddad kan du även teckna en graviditetsförsäkring.
Tips! Sharon Lavie rekommenderar att inte byta försäkringsbolag för just barnförsäkringen om det inte är absolut nödvändigt. Vill du ändå byta, se till att du ansöker om och får en barnförsäkring beviljad i det nya bolaget innan du säger upp den du har.

Hälsodeklaration- Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna. Oriktiga uppgifter kan innebära att barnförsäkringen inte gäller.
Försäkringsbelopp - Försäkringbolagen erbjuder försäkringsbelopp på mellan 465 000 kronor och 2 500 0000 kronor.
Försäkringsbeloppet bestämmer hur hög ersättning du kan få om något händer, men blir även dyrare ju högre belopp du väljer. Även om försäkringen kan ge ersättning för olika händelser så som sjukhusvistelse eller till och med ersättning till äldre barn vid sjukskrivning, tycker jag att de viktigaste parametrarna att jämföra är villkor, undantag och ersättning för:
• medicinsk invaliditet
• ekonomisk invaliditet
• långvarig sjukdom

4. Bilförsäkring
Varför: Du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring - det är lag på det. Enda undantaget är om bilen är avställd i vägtrafikregistret .
Trafikförsäkring- Denna obligatoriska försäkring ersätter alla skador på person och saker som du orsakat med bilen. Den täcker inga skador som uppstått på din egen bil.
Halvförsäkring - En halvförsäkring innehåller förutom trafikförsäkringen även försäkring mot stöld, brand, skador på glas och maskin så som på motor, växellåda, bromsar mm. Dessutom ersätter försäkringen kostnader för ifall du behöver transport till hemorten om bilen har skadats, råkat ut för driftsstopp eller blivit stulen. Försäkringen ersätter också kostnaden för bärgning och rättsskydd.
Helförsäkring – En helförsäkring innehåller utöver en halvförsäkring även en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil till exempel vid en trafikolycka eller skadegörelse. De flesta nya bilar som säljs i Sverige har en vagnskadegaranti som motsvarar vagnskadeförsäkringen och som gäller i tre år. Detta kan du alltså skippa om din bil är ny.
Tips! Tecknar du inte en trafikförsäkring kommer du få en dyr faktura från Trafikförsäkringsföreningen som debiterar dig per dag. För en vanlig personbil kostar det 160 kronor om dagen att vara oförsäkrad. Då kan det snabbt bli ett par tusen kronor även om du bara misssar med en eller två veckor vid till exempel ett ägarbyte.

5. A-kassa
Varför: Att vara med i a-kassan är en rättighet för alla som arbetar i Sverige, både anställda och företagare. Genom att gå med är du trygg om du skulle bli av med jobbet. Du får ett ekonomiskt skydd under tiden du söker ett nytt arbete – som en försäkring av din inkomst.

Ersättning - Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 20 000 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. För att få ersättning som baseras på din lön behöver du uppfylla både arbetsvillkoret och medlemsvillkoret.

Hur länge? – Som mest kan du få 300 ersättningsdagar.

Ingen a-kassa - om du inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem kortare tid än ett år kan du få grundersättningen upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare.

Tips! Visste du att pengarna som du får från a-kassan är pensionsgrundande? Det betyder att även under tiden du är arbetslös så läggs det undan pengar till din pension.

Försäkringar du kan skippa
Produktförsäkringar
Enskilda försäkringar för en specifik produkt, tex för en tv, klocka eller ett smycke kan vara helt onödigt eftersom du troligtvis har ett skydd i din hemförsäkring. Däremot kan du som vill vara extra trygg utöka hemförsäkringen med ett allrisktillägg som gäller för alla dina prylar och inte bara för en. Det du ska vara noga med är att alltid spara kvitton och även ta bilder på dina dyrare prylar för att kunna visa din hemförsäkring vad du har ägt om du skulle bli bestulen på något. När det gäller fel på produkterna tänker inte många på att Konsumentköplagen ger ett skydd för ursprungliga fel som uppstår inom tre år. Dessutom får du i många fall även garanti på många produkter.

Reseförsäkring
Enskilda reseförsäkringar som du tecknar inför varje resa kan vara onödigt och dyrt eftersom det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Är du intresserad av avbeställningsskydd så ingår det oftast inte i hemförsäkringen, men undantag finns så kontrollera gärna. Reser du ofta eller längre än 45 dagar kan det vara mer lönsamt att köpa resetillägg till din hemförsäkring. Då omfattas alla i hushållet och det gäller under ett helt år. Reseförsäkring med avbeställningsskydd ingår ofta också om du betalar en viss andel av resan med kreditkort. Ett telefonsamtal till kreditkortsutgivaren kan snabbt besvara detta och spara dig många hundralappar.

Återbetalningsskydd/familjeskydd
Detta är ett val inom tjänstepensionen som kan vara helt onödigt och sänker din egen pension. Du ska välja bort återbetalningsskydd/familjeskydd om du har vuxna barn som inte längre bor hemma, om du lever ensam, eller om din make/maka har en tryggad inkomst och pension.

 

 

 

Av: Annika Rådlund Källa: Sharon Levin Ikano bank
Foto: Getty Images och Ikano bank

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Ekonomi

Visa alla
Här är det billigast att hyra fritidshus

Här är det billigast att hyra fritidshus

Läge att hyra ut fritidsboendet i sommar

Läge att hyra ut fritidsboendet i sommar

Ljusglimtar i privatekonomin just nu

Ljusglimtar i privatekonomin just nu

Vårrensa hemma och tjäna tusenlappar

Vårrensa hemma och tjäna tusenlappar

Vanligaste misstagen vid attefallshus

Vanligaste misstagen vid attefallshus

Visa alla