Stigande småhuspriser

Stigande småhuspriser

Enligt statistik från SCB så steg småhuspriserna med 2 procent, på riksnivå, under andra kvartalet 2019, jämfört med första kvartalet 2019. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 3 procent på riksnivå.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i hela 17 av Sveriges 21 län, samtidigt som det i två län redovisas sjunkande priser. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Dalarnas, Värmlands och Gotlands län där priserna har stigit med 5 procent. Sjunkande priser redovisas endast i Blekinge och Kronobergs län, där sjönk priserna med 2 procent.
I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 1 respektive 3 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 16 län, samtidigt som priserna sjönk i två län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Värmlands län med 6 procent, följt av Skåne län med 5 procent. Sjunkande priser redovisas endast i Kronobergs och Norrbottens län, där sjönk priserna med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm var priserna oförändrade, medan priserna i Stor-Malmö steg med 6 procent.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 3 miljoner kronor för andra kvartalet 2019.
 

Förändring i procent i jämförelse med förra året:

Stockholm 0
Uppsalan 0
Södermanland +1
Östergötland +3
Jönköping +2
Kronober -3
Kalmar +4
Gotland +4
Blekinge +4
Skåne +5
Halland +2
Västra Götaland +2
Värmlan +6
Örebro +2
Västmanland +2
Dalarna +4
Gävleborg +4
Västernorrland +2
Jämtland +3
Västerbotten 0
Norrbotten -3

Storstadsområde: Stor-Stockholm 0
Stor-Göteborg 0
Stor-Malmö +6

Hela landet : +3

 

 

Av: Annika Rådlund Källa: Statistiska centralbyrån
Foto: Getty Images

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Ekonomi

Visa alla
Här är det billigast att hyra fritidshus

Här är det billigast att hyra fritidshus

Läge att hyra ut fritidsboendet i sommar

Läge att hyra ut fritidsboendet i sommar

Ljusglimtar i privatekonomin just nu

Ljusglimtar i privatekonomin just nu

Vårrensa hemma och tjäna tusenlappar

Vårrensa hemma och tjäna tusenlappar

Vanligaste misstagen vid attefallshus

Vanligaste misstagen vid attefallshus

Visa alla