Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

För att elkunder i större utsträckning ska kunna påverka sin elräkning har regeringen aviserat att alla elkonsumenter som vill ska kunna få timmätning av sin elförbrukning. Det gör det möjligt att på ett tydligt sätt se kopplingen mellan den egna förbrukningen och kostnaden. En konsument med ett rörligt elpris kan då styra sina kostnader genom att styra sin elkonsumtion när elpriset är som lägst.

Maingate har frågat svenskar med elmätare i hushållet om hur de ser på regeringens förslag om timmätning och vad som skulle få dem att ändra sin elförbrukning. Undersökningen visar att de tillfrågade vill helst få information om sin elförbrukning via en display i hemmet och de skulle förändra sin elkonsumtion om de hade haft timmätning och prisvarning.
– Det är tydligt att konsumenterna vill ta makten över sin elräkning genom timmätning av el. Genom att köra diskmaskinen eller torktumlaren när elen är som billigast, skulle många hushåll kunna spara stora pengar, säger Baard Eilertsen, vd för Maingate.

Timmätning på el minskar belastningen på miljön eftersom samhällets elbehov sprids jämnare över dygnet och man slipper importera el för att klara energitopparna

 Vad kan få svensken att förändra sin elförbrukning?
83 % skulle förändra sitt beteende om de haft timmätning på el och fick en signal via sms eller e-post om de förbrukar el då den är dyr eller billig.
Nio av tio (89 %) svenskar skulle förändra sin elkonsumtion om de hade en display hemma som visade prisskillnader över dygnet.
Sex av tio är positiva till att regeringen lagt en proposition om timmätning på el. 
18 % är negativa till förslaget och 19 % vet inte eller har ingen åsikt om saken.
Åtta av tio svenskar (81 %) skulle ändra sin elkonsumtion med timmätning.
Sju av tio svenskar (68 %) tycker att miljöargumentet för timmätning på el är starkt.

En slutsats man kan dra utifrån resultatet är att medborgarna vill ha koll på sin elförbrukning, både ur ett plånboksperspektiv och ur ett miljöperspektiv.
- Vi har gått från att vara energikonsumenter till att bli energimedborgare, säger Baard Eilertsen.

Text: Meingate och Annika Rådlund Foto: Annika Rådlund

Åtta av tio svenskar skulle ändra sin elkonsumtion med timmätning. Elen är som billigast på kvällar och helger och hela 81% av de tillfrågade svenskarna skulle styra sin elförbrukning till dessa tider om de visste att detta gav effekt. Endast 11% uppger att de inte skulle ändra sitt beteende alls med timmätning.

Undersökningen är genomförd som en webbenkät av Meingate. 1007 stycken svenskar med elmätare i hushållet ingår i undersökningen och atainsamlingen har genomförts under sommaren 2011.

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Ekonomi

Visa alla
Här är det billigast att hyra fritidshus

Här är det billigast att hyra fritidshus

Läge att hyra ut fritidsboendet i sommar

Läge att hyra ut fritidsboendet i sommar

Ljusglimtar i privatekonomin just nu

Ljusglimtar i privatekonomin just nu

Vårrensa hemma och tjäna tusenlappar

Vårrensa hemma och tjäna tusenlappar

Vanligaste misstagen vid attefallshus

Vanligaste misstagen vid attefallshus

Visa alla