AlltomBostad
 

Tips om du ska hyra ut i andra hand

Tips om du ska hyra ut i andra hand

Sommaren är här och så är även perioden då många planerar att hyra ut sina bostäder i andrahand när de själva reser bort. Få vet vad som faktiskt gäller och att det i värsta fall kan leda till att andrahandsuthyraren mister sitt boende. 

Tjänster som Blocket och Airbnb har gjort det enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostadsrätt, men all form av uthyrning är att betrakta som en andrahandsuthyrning vilket kräver styrelsens tillstånd. 

Semestertider står för dörren och många planerar att resa bort. Ett fenomen som blivit allt mer populärt är att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand medan man själv är borta. Det är dock viktigt för både bostadsrättsförening och bostadsrättshavare att ha koll på regelverket.

– Varje år begår tusentals svenskar fel när de hyr ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd från sin förening. För alla former av andrahandsuthyrning av en bostadsrätt krävs styrelsens tillstånd, oavsett om det gäller en vecka eller ett år. Uthyrning utan tillstånd från styrelse eller hyresnämnd kan nämligen resultera i att bostadsrättshavaren blir av med sitt boende. Styrelsen kan efter anmaning välja att säga upp bostadsrätten och begära att bostadsrättshavaren flyttar ifrån lägenheten, säger Monika Jukic, chefsjurist på SBC.

SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum uppmanar föreningar att ta fram tydliga rutiner för andrahandsuthyrning.

– En ansökan om andrahandsuthyrning bör vara skriftlig och ska innefatta skäl, hur lång tid bostaden ska hyras ut och till vem. Giltiga skäl är exempelvis samboende på prov, studier eller arbete på̊ annan ort under en tid, sjukdom eller särskilda familjeförhållanden. För varje ny andrahandshyresgäst ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för, förklarar Monika Jukic.

Du måste själv tar redo på vad som gäller om du vill hyra ut din bostad .

– Önskar en medlem hyra ut ett rum behövs inget tillstånd så länge bostadsrättshavaren själv har kontroll över lägenheten, annars är upplåtelsen att betrakta som andrahandsuthyrning. Godkänner inte styrelsen andrahandsuthyrningen kan bostadsrättshavaren få frågan prövad i hyresnämnden som bedömer samtliga parters argument och fattar ett avgörande beslut.

Styrelsen måste agera om de vill protestera mot uthyrningen. 

– Hyr en medlem ut sin lägenhet i andra hand utan tillåtelse måste styrelsen agera direkt. Från det att styrelsen fått kännedom om uthyrningen ska en skriftlig begäran om rättelse till medlemmen skickas inom två månader, annars anses föreningen ha accepterat andrahandsupplåtelsen genom att inte vidta några åtgärder. Vid en sådan skriftlig begäran från styrelsen måste medlemmen antingen ansöka om lov att hyra ut bostaden i andra hand eller se till att uthyrningen upphör, säger Monika Jukic.

Tips till dig som ska hyra ut i andra hand:
• Se över dina försäkringar.
• Upprätta skriftliga avtal med andrahandshyresgästen.
• Säkerställ att den hyra du tar ut är korrekt och enligt lag.
• Skriv att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet ifall uthyrningen pågår mer än två år.
• Vid uthyrning av möblerad bostad, inkludera en inventarielista i kontraktet.
• Plocka bort sådant som har högt affektionsvärde för dig.
• Kontrollera hyresgästens ekonomi samt att denne saknar betalningsanmärkningar.

Tips till föreningar vid andrahandsuthyrning:
• Sätt upp tydliga rutiner för vad som ska gälla vid andrahandsuthyrning och informera alla medlemmar.
• Om föreningen ska tillåta korttidsuthyrning bör ett beslut ha fattats i föreningen där man övervägt för-och nackdelar med ett sådant beslut.
• Tidsbegränsa andrahandsuthyrningen till exempelvis ett år. Detta ska dokumenteras i beslutet som medlemmen får.
• Be bostadsrättshavaren att utse en kontaktperson med fullmakt som har rätt att agera i medlemmens ställe om styrelsen inte får tag på bostadsrättsinnehavaren.
• Bostadsrättsföreningar har rätt att ta ut en årlig avgift av den som hyr ut sin bostadsrätt om detta är inskrivet i föreningens stadgar. Avgiften får högst vara ett årligt belopp om 10 procent av prisbasbeloppet.
• Ta kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen och säkerställ att denne får viktig information som rör fastigheten såsom stadgar och ordningsregler.
• Informera samtliga boende i föreningen om den nya hyresgästen.

Godkänner inte styrelsen andrahandsuthyrningen kan bostadsrättshavaren få frågan prövad i hyresnämnden som bedömer samtliga parters argument och fattar ett avgörande beslut.

 

Av: Annika Rådlund Källa: SBC
Foto: Getty Images
 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår