Plannja 35

Beställ information om Plannja 35

Kontakter

Plannja 35 Plannja 35 har sin största användning som fasadprofil på ekonomibyggnader, lager, småindustrier etc.

Plannja 35 fungerar som både fasad och takprofil. Profilen kan monteras både lodrätt och vågrätt på väggen.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Plannja AB