Plannja Regent

Beställ information om Plannja Regent

Kontakter

Plannja Regent Takpannan Regent ger hustaket en elegant framtoning.

Plannja Regent ger hustaket en elegant framtoning. Formspråket knyter an till en enkupig panntradition, med en vågprofil något lägre än den hos Royal. Regentpannan ger en bra totalekonomi sett till inköpskostnad, läggningsarbete och underhåll. Plannja Regent tillverkas även i resistent aluminium och är särskilt lämpad för hus nära våra saltstänkta kuster.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Plannja AB