Plannja Combideck 45

Beställ information om Plannja Combideck 45

Kontakter

Plannja Combideck 45 Plannja Combideck är enkel att lägga och minskar tiden för formsättning. Profilerna är självbärande upp till 2,4 meters spännvidd, vilket reducerar behovet av stämp.

Plannja Combideck är enkla att lägga ut och bildar en utmärkt plattform för arbetet med ursparningar, armering och gjutning. Bärande konstruktioner och grundläggning kan minskas i dimension, varför det går åt mindre mängder betong och armering. Installationer av vvs, el, ventilation med mera görs med fördel mellan undertaket och det färdiga bjälklaget. Plannja Combideck medger tunnare och lättare bjälklag. Profilen på Plannja Combideck är utformad så att betongen "griper tag" i plåten och skapar en extremt stark konstruktion.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Plannja AB