Takgenomföring

Beställ information om Takgenomföring

Kontakter

Takgenomföring Plannja tillverkar anpassade ventilationshuvar och avloppsluftare till respektive takpannor och profiler som ger en tät och estetsisk lösning för alla typer av tak. Merparten av alla tak har behov av ventilationshuvar eller avloppsluftare som avslutning ovan tak på en byggnads ventilations- eller avloppssystem. Plannja Takgenomföringar är enkla att montera och att justera till olika taklutningar då de är ställbara mellan 14-45°.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Plannja AB