Att tänka på när du ska bygga pool

Att tänka på när du ska bygga pool
När du ska bygga en pool på din tomt är det viktigt att du bygger den barnsäkert och att du har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa.

För att bygga en pool behöver du inget bygglov. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Bygganmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun och får besked om vad som gäller i ditt fall.

Skydd vid bassängen

Är vattnet djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall enligt Boverkets byggregler.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med barnsäkert lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd.
  • Om du bygger plank runt poolen måste du söka bygglov.

Andra lagar

Boverkets byggregler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger. Köper du en flyttbar bassäng är det ordningslagen som du måste följa, om att t.ex. en lekpool ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs och att man särskilt ska beakta säkerheten för barn. Tänk dessutom på att aldrig lämna små barn utan tillsyn vid pooler och vatten. Källa: Boverket

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre

Related articles in Badrum

Visa alla
Öka värdet på din villa

Öka värdet på din villa

Spabad och energiförbrukning

Spabad och energiförbrukning

Att bygga pool på hösten

Att bygga pool på hösten

Remaljering av badrum

Remaljering av badrum

LIVING by SMEDBO

LIVING by SMEDBO

Visa alla