AlltomBostad
 

Bygga uteplats på din tomt

Bygga uteplats på din tomt

Du kan behöva bygglov för att uppföra en altan. Det är byggnadsnämnden i din kommun som gör en bedömning i det enskilda fallet. Altaner eller delar av sådana är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara en byggnad eller tillbyggnad. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver således bygglov. Att bygga en altan kan vara bygglovpliktigt om åtgärden bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. Uppförande av murar eller plank kräver också bygglov.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser anordna skärmtak som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 m². Om uteplatsen eller skärmtaket anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Källa: Boverket

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår