Eksjöhus AB

Beställ information om Eksjöhus AB

Kontaktinformation

Produkter per kategori

Putsade hus

Putsade hus

Trähus

Trähus

Eksjöhus AB är en familjeägd hustillverkare i tredje generationen, där hustillverkningen startade redan 1944. Förutom att Eksjöhus AB är hustillverkare, finns även sågverks- och transportverksamheter. Idag omsätter koncernen ungefär 500 miljoner kronor och har totalt ca 150 anställda.