ByggaBoDialogen

Bygga-bo-dialogen är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige.

Genom frivilliga åtaganden inom Bygga-bo-dialogen vill aktörerna i näringslivet nå längre än lagar och regler. Det gemensamma målet är att före 2025 – inom en generation – nå en hållbar bygg- och fastighetssektor främst inom tre prioriterade områden; hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning.

ByggaBoDialogen

Om ByggaBoDialogen

 

Fukt

Fukt i luften – kondens
Fuktens rörelser – konvektion
Fuktvandring – diffusion
Väderskydd

Våtrum

Vattenskador
Tätskikt

Material

Avfall
Farliga ämnen
Resursanvändning och naturgrus 
Uttorkning av material

Miljö

Miljö
Arbetsmiljö
Klassning av byggnader

Energi

Byggande, energi och växthuseffekten
Byggnaden som system
Energideklaration av byggnader
Hus utan traditionellt värmesystem 
Lufttäta byggnader

Byggnadsdelar

Ytterväggar
Köldbryggor
Källare
Golvvärme 
Platta på mark 
Uteluftventilerade grunder 
Uteluftventilerade vindar 
Akustik 
Radon

Drift

Innemiljö och hälsa
Kan friska hus bli sjuka?
Fukt - kontrollmetoder
Ventilation av byggnader

Brand

Byggnadens brandskydd

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla